تمام بيمارستان هاي بندرعباس مجهز به دستگاه بي خطرساز پسماند پزشكي شدند

بندرعباس- ايرنا- سرپرست معاون هماهنگي امور عمراني استانداري هرمزگان اعلام كرد: با تلاش ها و اقدامات اخير دانشگاه علوم پزشكي استان، تمام بيمارستان هاي بندرعباس مجهز به دستگاه بي خطرساز پسماند پزشكي شدند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، رضا مدرس شامگاه سه شنبه در چهارمين نشست مديريت پسماند هرمزگان اظهار داشت: تمام مراكز درماني و مطب‏هاي پزشكان استان بايد با شهرداري بندرعباس در خصوص ساماندهي پسماندهاي پزشكي همكاري داشته و در اين راستا دانشگاه علوم پزشكي برنامه‏هاي خود را براي ملزم كردن ساير مراكز درماني، اجرا كند.
وي بيان داشت: طبق قانون مديريت پسماندها، وظيفه معمولي سازي پسماندهاي خطرناك عفوني به عهده توليد كننده است اما پس از بي ‏خطرسازي اين گونه پسماندها و تبديل شدن آن به پسماند عادي، توسط شهرداري ها براي دفع بهداشتي آن اقدام مي شود.
وي ضمن تاكيد بر تعيين تكليف اراضي مورد نياز سايت پسماند ويژه در گچين بندرعباس، افزود: استانداري هرمزگان، جهت تحويل اراضي مذكور به ميزان 69 هكتار و ساير مراحل قانوني، سازمان همياري شهرداري‌ها را به اداره كل امور اقتصادي و دارايي معرفي كرده است.
مدرس بيان داشت: دستگاه‌هاي مرتبط جهت تسريع در تخصيص اراضي پسماند ويژه و انتخاب سرمايه‌گذار جهت راه اندازي سايت مذكور همكاري لازم را انجام دهند.
براساس آمارهاي جهاني بين 10 تا 25 درصد زباله‌هاي بيمارستاني عفوني است، زباله‌هايي كه حتي پس از بازيافت نيز مي‌تواند باعث انتقال بيماري‌هاي واگيردار شوند، بيماري‌هايي مانند هپاتيت ب و سي و حتي ايدز.
طبق قانون مديريت پسماندها، پسماندهاي بيمارستاني به كليه پسماندهاي عفوني و زيان‌آور ناشي از بيمارستان‌ها، مراكز بهداشتي درماني، آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي، و ساير مراكز مشابه گفته مي‌شود كه به دليل بالابودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سميّت، بيماري‌زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن كه به ‌مراقبت ويژه (مديريت خاص) نياز دارند.
پسماند پزشكي به چهار دسته اصلي از جمله پسماند عفوني، پسماند تيز و برنده، پسماند شيميايي و دارويي و پسماند عادي تقسيم مي‌شوند.
مديريت دفع زباله هاي عفوني و بيمارستاني از مهمترين معضلات شهرنشيني است كه اگر درست و اصولي انجام نشود به يك تهديد جدي براي سلامت عمومي تبديل مي شود.
بنا بر برخي آمار غير رسمي، بيمارستانهاي كشور به عنوان يكي از بزرگترين منابع توليد پسماندهاي بيمارستاني روزانه بيش از 400 تن پسماند توليد مي كنند.
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده 11 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهاي وﯾﮋه و زﺑﺎﻟﻪ هاي ﻋﻔﻮﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ هاي ﻋﻔﻮﻧﯽ پرخطر از زباله هاي عادي اقدام كنند.
در تعريف زباله هاي عفوني از واژه 'خطرناك' استفاده شده كه دفع آن بايد در شرايط ويژه اي انجام شود.
زباله عفوني شامل موادي از جمله سرسوزن ، تيغ جراحي، زايدات پانسمان و ضايعات دارويي است كه بايد در جعبه هايي كه بدين منظور تهيه شده و جعبه ايمن نام دارد جمع آوري شود.
تاكنون سه روش سوزاندن، دفن بهداشتي و اتوكلاو براي دفع زباله هاي عفوني توصيه شده كه استفاده از اتوكلاو بهترين و جديدترين روش دفن مي باشد كه در آن زباله هاي عفوني پس از جمع آوري توسط دستگاه اتوكلاو خرد و كاملا ضدعفوني و استريل مي شود به طوري كه پس از خروج از دستگاه بصورت زباله بي خطر درآمده و مي توان آن را همراه زباله هاي خانگي حمل و دفع كرد.
روزانه 380 تن زباله توسط 78 دستگاه خودرو مكانيزه و معمولي از سطح بندرعباس جمع آوري و به سايت سازمان پسماند شهرداري بندرعباس تحويل داده مي شود.
7198/ 6048
خبرنگار: فاطمه حسيني * انتشار: خليل تنيده

* آگاهي از آخرين اخبار استان در كانال تلگرام ايرنا هرمزگان
* لينك جستجو كانال: irnabandarabas@
*ايميل: irna.hormozgan@yahoo.com

سرخط اخبار استان‌ها