پزشكی اخلاق مدار كه دعای مردم، بدرقه راه اوست *دكتر محمدرضا آقایی*

یزد - ایرنا - یكی دیگر از همكاران را بدرقه كردیم، عزیزی بی ریا، سختكوش، فرزانه و اهل دانش ،اخلاقمدار و مردمی.

دكتر 'سعید بلورانی' را چند ماهی بیشتر نشد كه می شناختم، فوق تخصص خون و انكولوژی، پزشكی كه صورت مهربان و دوست داشتنی اش همیشه با لبخند همراه بود و هیچ وقت اندكی كدورت، ناراحتی یا نارضایتی یا غم و غصه را در چهره اش ندیدم .
هیچ وقت از شرایط ناراضی نبود یا چیزی نمیگفت، آرام و با معرفت و مردمدار، این را از اشكهای پیرزنی فهمیدم كه همان روز فوت او نوبت دكتر بلورانی را گرفته بود و وقتی خبر پرواز و عروج دكتر دوست داشتنی ما را شنید اشكهایش های های سرازیر شد.
میگفت: چقدر انسان بود ،هفته پیش چند بار جلوی پایم بلند شد و نشست ،با دلسوزی نسخه نوشت و سفارش كرد برگردم و اگر پول ندارم به منشی گفت رایگان كند.
عجب روزگاریست ،انگار آدمهای سبكبال زودتر پرواز می كنند این رسم روزگار است.
دكتر بلورانی به گفته اطرافیان هیچ وقت اظهار بیماری نكرد هیچ وقت دردی نداشت و ناگاه برای او درد قلبی.... نه اینكه خودش متوجه نشد، حتما فهمیده بود اما شاید زمان به آدمهای بزرگ و مهربان و مردمی اجازه نمی دهد به خود فكر كنند و تمام فكرشان چنان مردم می شود كه دردهای خودشان مخفی می ماند و دكتر بلورانی از این دسته آدمها بود.
او در عمر كمتر از پنجاه ساله اش شاید چهل و اندی سال تحصیل و دانش و درمان درد مردم را برگزید و این بود كه حالا هزار ، هزار فاتحه و ایه الكرسی او را تا عرش بدرقه میكند.
و امای دیگر اینكه ،كاش همه به فكر سلامت خود باشیم به ویژه اصحاب سلامت ،دور نرویم به خودم می گویم ،یاد ندارم كی برای چكاپ سلامتی خودم رفته باشم و این شاید مسیری در همكاران من باشد و ما كه اهل پویش و كمپین هستیم كاش كمپینی برای حفظ سلامت اصحاب سلامت داشتیم ، یادمان هست اساتیدی كه زود از دست دادیم و امروز جایشان خالی است .
و همه آنها كه جانشان را از آن باختند كه درد مردم را زودتر از درد خودشان شناختند و این بد نیست كه افتخار است و مردمداری و مردم دوستی و نوعدوستی.
اما اگر امروز دكتر بلورانی عزیز بود ما یك استاد فوق تخصص خون و سرطان، بیشتر داشتیم و شاید جان عده ای بهتر نجات می یافت ، باید خودمان ،خودمان را چكاپ كنیم اما نمی دانم چه كسی باید این كار را بكند و این كمپین را راه بیاندازد .
اما هر كه باشد ما با او یا علی می گوییم و همراهیم و در مركز دیابت حمایت میكنیم .
دكتر سعید بلورانی، فوق تخصص خون و سرطان در شهرهای اردكان و میبد و مركز دیابت استان یزد به طبابت اشتغال داشت و قرار بود دوره تكمیلی فوق تخصص مربوط به پیوند اعضا را هم طی كند كه استان یزد فاقد چنین تخصصی است.
وی دوشنبه هفته جاری بعلت گرفتگی رگهای قلب در بیمارستان بستری شد اما تلاش برای نجات جان او بی فایده بود و جان به جان آفرین تسلیم كرد.
6197 فلاح

سرخط اخبار استان‌ها