با دروغ اعتماد مردم به رسانه ها را سلب نكنيد

تهران- ايرنا- 'علي هاشم' رئيس دفتر شبكه خبري الميادين در تهران با اشاره به نقش خطير رسانه ها در انعكاس حقايق، براهميت اطلاع رساني صحيح تاكيد كرد و گفت : متاسفانه شبكه هاي اجتماعي با انتشار اخبار دروغين موجب از دست رفتن اعتماد مردم به رسانه ها شده اند.

علي هاشم روز سه شنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: امروز كه رسانه ها با موج حمله هاي شبكه هاي اجتماعي مواجه هستند بايد دقت وصحت را بيش از پيش در دستور كار خود قرار دهند تا ناخواسته وارد جريان هاي خبري نشوند.
وي تصريح كرد: امروزه فرضيه ها و نظريه هاي توطئه آميز در فيسبوك و ديگر شبكه هاي اجتماعي طراحي مي شوند و رسانه ها قبل از انتشار آن بايد از صحت آن اطمينان حاصل كنند تا قرباني اخبار كاذب نشوند.
وي خبرگزاري قطر و شبكه تلويزيوني الجزيره را قرباني يك دروغ بزرگ دانست كه منجر به بروز بحران و تحريم قطر از سوي كشورهاي عربستان، امارات، بحرين ومصر شد.
وي همچنين با اشاره به مزدوري برخي رسانه ها براي كشورهاي زورگو و ناديده گرفتن حقيقت، عمل آنها را مغاير با قوانين بين المللي مطبوعات دانست و گفت : اين رسانه ها درارتكاب جنايات كشورهاي زورگو شريك هستند.
رئيس دفتر شبكه خبري الميادين در تهران رسانه هاي جهان را دعوت به پايبندي به اصول بين المللي خبرنگاري، بيطرفي وعدم اتكا به شبكه هاي اجتماعي و جلب اعتماد مخاطبان كرد.
نمايشگاه مطبوعات از5 تا 12آبان در تهران داير مي باشد.
خاورم** 1453 ** 1064
خبرنگار- مترجم:آمنه دهقان