نژادبهرام نماينده شوراي شهر تهران در كميسيون تقويم املاك شد

تهران- ايرنا- زهرا نژاد بهرام به عنوان نماينده شوراي شهر تهران در كميسيون تقويم املاك شد.

به گزارش ايرنا، روز سه شنبه در هجدهمين جلسه علني شوراي پنجم شهر تهران و در فرآيند انتخاب نماينده براي كميسيون ها و بخش هاي مختلف از ميان اعضاي شورا، زهرا نژادبهرام نماينده شوراي شهر در كميسيون تقويم املاك شد.
وي با كسب 11 راي از 18 راي حاضر، نماينده اين كميسيون شد.
محمود ميرلوحي، گزينه ديگر براي عضويت در اين كميسيون بود.
كميسيون مربوطه در حيطه تعيين قيمت منطقه اي املاك، فعال است كه بر اساس همين قيمت، عوارض نوسازي، عوارض جريمه ساخت و ساز و ضرايب اعمال جريمه تعيين مي شود.
* صدراعظم نوري نماينده شوراي شهر در كميسيون ماده 7 شد
همچنين بر اساس رأي اعضاي شوراي شهر تهران زهرا صدراعظم نوري با 14 راي به عنوان نماينده شورا در كميسيون ماده 7 كه مربوط به حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها است، انتخاب شد.
خبرنگار: مهدي مقدر
تهرام/9343/7244//1348

سرخط اخبار جامعه