حكم 11 شهردار در خراسان شمالي صادر شده است

بجنورد-ايرنا- مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري خراسان شمالي گفت: تاكنون حكم شهرداران 11 شهر از 22 شهر اين استان صادر شده است.

علي اصغر شاكري مطلق سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: تاكنون حكم شهرداران در شهرهاي اسفراين، شيروان، جاجرم، ايور، درق، راز، تيتكانلو، لوجلي، شهرآوا، چناران شهر و قاضي به امضاي استاندار رسيده است.
وي با بيان اينكه تاكنون شهرداران نيمي از شهرهاي استان حكم دريافت كرده اند گفت: صدور مابقي احكام نيز در مرحله نتايج استعلام ها و طي روند اداري است.
مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري خراسان شمالي درباره صدور حكم شهردار بجنورد گفت: حكم شهردار بايد توسط وزير كشور ابلاغ شود و اين امر نيز در انتظار نتايج استعلام هاي چهار گانه است.
وي افزود: آقاي براتيان، جزو شهرداراني است كه در همان روزهاي اول توسط اعضاي شوراي اسلامي شهر انتخاب و به وزارت كشور معرفي شد اما صدور حكم تاكنون به طول انجاميده است.
شاكري مطلق با بيان اينكه تاكنون مشكل خاصي در صدور حكم آقاي براتيان ايجاد نشده است گفت: آنچه سبب اين تاخير شده، پاسخ استعلام هاي چهارگانه است كه بايد از استان به وزارت كشور برسد.
مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري خراسان شمالي افزود: پاسخ استعلام ها بايد به وزارت كشور برود و بر اساس نتايج آن حكم توسط وزير كشور ابلاغ شود.
اخبار خراسان شمالي را در كانال تلگرامي اخبار ايرنا خراسان شمالي به نشاني 🆔 @IRNABOJNURD پيگيري كنيد.
7185 / 6042 خبرنگار: كبري علي آبادي** انتشاردهنده: سيدحسين قدسي