تولید پوشاك نامتعارف اقدامی مغایر با فرهنگ اصیل ایرانی - اسلامی

كرج - ایرنا - بروز و ظهور فرهنگ یك ملت از طریق عوامل مختلف صورت می گیرد و در نهایت معرف تعالی فرهنگی آن ملت می شود و نوع پوشاك نیز می تواند به عنوان یكی از مولفه های موثر در این امر تلقی شود.

به گزارش ایرنا، در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به پاس ارزش های دینی و الهی حاكم بر جامعه، نوع پوشش و تولید پوشاك نیز همسو با این تحول بزرگ شكل گرفت به گونه ای كه معرف فرهنگ ایرانی و اسلامی مردم باشد، اما چند سالی است كه روش های مختلفی برای تغییر نگاه مردم در پیش گرفته شده و ترویج البسه با نمادهای غیرمتعارف نمونه ای از این حركت مغایر با فرهنگ ایرانی و اسلامی است.
تجارب و شواهد در 40 سال گذشته نشان می دهد كه جامعه ایرانی اسلامی با توجه به ویژگی خاص منطقه همواره مورد طمع و نگاه شوم دشمنان اسلام قرار داشته و بدخواهان برای مقابله با این ملت از تحمیل جنگ گرفته تا حمایت از تروریست و تهاجم فرهنگی هیچ چیز كم نگذاشته اند.
آنچه در این سال ها مورد تاكید بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بوده، شناخت راه های نفوذ دشمن است كه همواره بر آنها تاكید شده است.
عبارت تهاجم فرهنگی كه رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت مقابله با آن تاكید داشته اند و از مردم، مسئولان و جوانان خواسته اند تا در مقابل این ترفندها هوشیار باشند، موضوعی است كه نباید به سادگی از كنار آن گذشت.
با هشدارهای رهبر معظم انقلاب و آگاهی مردم دشمنان همواره در این جبهه نیز در مقابله با ملت بزرگ ایران ناكام مانده اند، اما در برخی موارد تبلیغ مد و سبك زندگی و حتی نوع پوشش برای مقابله با این فرهنگ اصیل در دستور كار بدخواهان این ملت قرار گرفته است و سودجویی برخی نیز بر این موضوع دامن زده است.
ترویج البسه مبتذل یا غیرمتعارف در بین جوانان روشی است كه در سال های اخیر آغاز شده و در زمان حاضر با تغییر روش ها در واقع ارزش های جامعه اسلامی را هم نشانه رفته اند و برخی نوجوانان و جوانان بدون آگاهی از نوشتار یا عكس های روی این البسه حتی در ایام محزون محرم به این گونه لباس های به اصطلاح رنگ مشكی متوسل می شوند.
طراحی هوشمندانه و زیركانه دشمن به حدی است كه برخی ناآگانه با پوشیدن این نوع پوشاك خلاف باورهای دینی خود در جامعه عمل كرده یا ناخواسته مروج نیات پلید دشمنان می شوند.
توسل دشمنان به این روش ها در واقع راهی برای فرار از شكست هایی است كه در مقابل ملت ایران تحمل كرده و اینك درصدد تهی كردن نوجوانان و جوانان از افكار دینی و درونی هستند.
با این حال آنچه سبب شده تا برخی مروجان و طراحان لباس غربی به این شیوه ها متوسل شوند، تغییرپذیری نسل جوان یك جامعه و استقبال از مد و سبك های نوین زندگی است.
طبق بررسی ها، در سال های اخیر پوشاكی وارد بازارهای كشور از جمله البرز شده كه رنگ و بوی فرقه هایی نظیر شیطان پرستان می دهد و هدف آن حمله به باورهای و اعتقادات دینی مردم است.
نمادهای شیطان پرستی و اشكال مختلف پوشاك غیرمتعارف، بیانگر آن است كه دشمنان به صورت حساب شده در كنار تغییر نوع مخدرها حتی به لباس و فرهنگ این مرز و بوم هم هجوم آورده و درصدد تغییر نگاه ها و ترویج فرهنگ خشم، عصبانیت و نفرت هستند.
گرچه موضوع پوشاك و ترویج پوشاك غیرمتعارف تنها بخشی از پروژه اسلام ستیزی دشمنان است و جلوه های دیگری از این تلاش ها در حوزه هایی نظیر بازی های رایانه ای به چشم می خورد.
افرادی در كشور از جمله در استان البرز دیده می شوند كه تن پوش های آنان با فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی فاصله داشته یا به عبارتی نماد شیطان پرستی را ترویج می كنند، كه این موضوع نیازمند آگاهی بخشی و هشدارهای لازم و مناسب است.
از سوی دیگر شناسایی مراكز فروش و توزیع این نوع البسه مهمترین موضوعی است كه بسیاری از دلسوزان جامعه بر اجرای آن تاكید دارند.
مدیركل تعزایرت حكومتی استان البرز در خصوص عرضه البسه غیرمتعارف درگفت وگو با خبرنگار ایرنا، گفت: پوشاكی كه با شعایر اسلامی درتعارض باشند براساس قانون مجازات اسلامی قاچاق محسوب می شود.
علی اكبر مختاری افزود: طرح برخورد با پوشاك غیرمتعارف به دلیل حساسیت كه در كشور دارد با برنامه ریزی های خاص صورت می گیرد و هرساله این طرح به صورت ویژه اجرا می شود.
وی اضافه كرد: تخلف مجازات فروشنده كه چنین لباس هایی را عرضه می كنند، خلاف شرع است و كسانی كه البسه با نشانه های ضد اسلامی و انقلابی در قالب تولید، توزیع و استفاده داشته باشند، مجرم شناخته می شوند.
مختاری افزود: نیروی انتظامی طرح های برخورد با عرضه پوشاك غیرمتعارف و شیطان پرستی را به صورت مكرر اجرا می كند و در برخی موارد نیز این طرح ها با همكاری تعزیرات حكومتی و بازرسی اصناف صورت می گیرد.
رییس خانه اصناف استان البرز نیز در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: درصورت ارتكاب تخلف درعرضه پوشاك غیرمتعارف در واحدهای صنفی، برخورد جدی صورت می گیرد.
حمید كریمی افزود: صاحبان واحدهای صنفی عرضه پوشاك نسبت به جمع آوری البسه های مبتذل و غیرمتعارف سریعا اقدام كنند تا اقدامات انتظامی و یامنجر به پلمب واحد مربوطه نشود.
وی اضافه كرد: واحدهای صنفی نیز كه مقررات نظام صنفی رعایت كرده و پوشاك متعارف و اسلامی را عرضه می كنند، باید مورد تشویق قرار گیرند.
وی خاطرنشان كرد: دراجرای طرح عفاف و حجاب ضمن نظارت برعرضه پوشاك و نحوه پوشش فروشندگان با متخلفان برخورد قانونی می شود.
كریمی افزود: بر اساس بخشنامه، خرید و فروش هر گونه لباس منقش به حروف لاتین، طرح ها و علایم گروه های موسیقی غربی و شیطان پرستی، مانتو های بدون دكمه و شیشه ای و به طور كلی پوشاك مغایر با شئونات و ارزش های اسلامی در سطح واحد های صنفی ممنوع است.
مدیربازرسی و نظارت اتاق اصناف استان البرز نیز دراین زمینه در گفت وگو باخبرنگارایرنا، گفت: گشت های مشترك با ارگان های ذیربط درمحل های مختلف نظارت دارند وبا هرگونه البسه نامتعارف و شیطان پرستی برخورد می كنند.
رمضان رستمی افزود: دراین خصوص طرح های مشترك با اداره اماكن نیروی انتظامی به ویژه در منطقه رجایی شهركرج اجرا شده و برخی صنوفی كه اقدام به عرضه لباس های نامتعارف و غیراسلامی با نماد شیطان پرستی عرضه می كردند ضبط و مكان مورد نظر پلمب شده است.
وی اضافه كرد: این طرح به صورت مستمردردستوركار بازرسی است و خوشبختانه عرضه این پوشاك درحال حاضر بیش از 90 درصد كاهش یافته است.
رستمی گفت: بازرسان اصناف بانهادهای ذیربط به واحدهای صنفی مراجعه و درصورت مغایرت با اصول صنفی پرونده آن ها به تعزیرات حكومتی ارجاع خواهد شد.
رئیس اداره اماكن فرماندهی انتظامی استان البرزچندی پلیس درخصوص عرضه البسه های شیطان پرستی دراستان البرز گفت: به دلیل عرضه البسه های غیرمتعارف در برخی صنوف این استان شكایات زیادی ازسوی شهروندان وجود داردكه قابل پیگیری است.
سرهنگ موسی تقی پور افزود: دراجرای طرح های مختلف پلیس و نهادهای ذیربط صنف پوشاك به صورت ویژه نظارت شده و برخی واحدهای صنفی متاسفانه البسه هایی كه با شئونات اسلامی مغایرت داشته كشف شده است .
وی اضافه كرد: دربرخی ازواحدهای صنفی متاسفانه البسه های مبتذل و پاره و گاها با نماد شیطان پرستی كشف شده و نظارت به صورت مستمر برای جلوگیری از عرضه آن ها ادامه دارد.
2098/1535خبرنگار: مریم صوفی**انتشار دهنده:داریوش غفاری

سرخط اخبار اقتصاد