توليد پوشاك نامتعارف اقدامي مغاير با فرهنگ اصيل ايراني - اسلامي

كرج - ايرنا - بروز و ظهور فرهنگ يك ملت از طريق عوامل مختلف صورت مي گيرد و در نهايت معرف تعالي فرهنگي آن ملت مي شود و نوع پوشاك نيز مي تواند به عنوان يكي از مولفه هاي موثر در اين امر تلقي شود.

به گزارش ايرنا، در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به پاس ارزش هاي ديني و الهي حاكم بر جامعه، نوع پوشش و توليد پوشاك نيز همسو با اين تحول بزرگ شكل گرفت به گونه اي كه معرف فرهنگ ايراني و اسلامي مردم باشد، اما چند سالي است كه روش هاي مختلفي براي تغيير نگاه مردم در پيش گرفته شده و ترويج البسه با نمادهاي غيرمتعارف نمونه اي از اين حركت مغاير با فرهنگ ايراني و اسلامي است.
تجارب و شواهد در 40 سال گذشته نشان مي دهد كه جامعه ايراني اسلامي با توجه به ويژگي خاص منطقه همواره مورد طمع و نگاه شوم دشمنان اسلام قرار داشته و بدخواهان براي مقابله با اين ملت از تحميل جنگ گرفته تا حمايت از تروريست و تهاجم فرهنگي هيچ چيز كم نگذاشته اند.
آنچه در اين سال ها مورد تاكيد بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري بوده، شناخت راه هاي نفوذ دشمن است كه همواره بر آنها تاكيد شده است.
عبارت تهاجم فرهنگي كه رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت مقابله با آن تاكيد داشته اند و از مردم، مسئولان و جوانان خواسته اند تا در مقابل اين ترفندها هوشيار باشند، موضوعي است كه نبايد به سادگي از كنار آن گذشت.
با هشدارهاي رهبر معظم انقلاب و آگاهي مردم دشمنان همواره در اين جبهه نيز در مقابله با ملت بزرگ ايران ناكام مانده اند، اما در برخي موارد تبليغ مد و سبك زندگي و حتي نوع پوشش براي مقابله با اين فرهنگ اصيل در دستور كار بدخواهان اين ملت قرار گرفته است و سودجويي برخي نيز بر اين موضوع دامن زده است.
ترويج البسه مبتذل يا غيرمتعارف در بين جوانان روشي است كه در سال هاي اخير آغاز شده و در زمان حاضر با تغيير روش ها در واقع ارزش هاي جامعه اسلامي را هم نشانه رفته اند و برخي نوجوانان و جوانان بدون آگاهي از نوشتار يا عكس هاي روي اين البسه حتي در ايام محزون محرم به اين گونه لباس هاي به اصطلاح رنگ مشكي متوسل مي شوند.
طراحي هوشمندانه و زيركانه دشمن به حدي است كه برخي ناآگانه با پوشيدن اين نوع پوشاك خلاف باورهاي ديني خود در جامعه عمل كرده يا ناخواسته مروج نيات پليد دشمنان مي شوند.
توسل دشمنان به اين روش ها در واقع راهي براي فرار از شكست هايي است كه در مقابل ملت ايران تحمل كرده و اينك درصدد تهي كردن نوجوانان و جوانان از افكار ديني و دروني هستند.
با اين حال آنچه سبب شده تا برخي مروجان و طراحان لباس غربي به اين شيوه ها متوسل شوند، تغييرپذيري نسل جوان يك جامعه و استقبال از مد و سبك هاي نوين زندگي است.
طبق بررسي ها، در سال هاي اخير پوشاكي وارد بازارهاي كشور از جمله البرز شده كه رنگ و بوي فرقه هايي نظير شيطان پرستان مي دهد و هدف آن حمله به باورهاي و اعتقادات ديني مردم است.
نمادهاي شيطان پرستي و اشكال مختلف پوشاك غيرمتعارف، بيانگر آن است كه دشمنان به صورت حساب شده در كنار تغيير نوع مخدرها حتي به لباس و فرهنگ اين مرز و بوم هم هجوم آورده و درصدد تغيير نگاه ها و ترويج فرهنگ خشم، عصبانيت و نفرت هستند.
گرچه موضوع پوشاك و ترويج پوشاك غيرمتعارف تنها بخشي از پروژه اسلام ستيزي دشمنان است و جلوه هاي ديگري از اين تلاش ها در حوزه هايي نظير بازي هاي رايانه اي به چشم مي خورد.
افرادي در كشور از جمله در استان البرز ديده مي شوند كه تن پوش هاي آنان با فرهنگ اصيل ايراني اسلامي فاصله داشته يا به عبارتي نماد شيطان پرستي را ترويج مي كنند، كه اين موضوع نيازمند آگاهي بخشي و هشدارهاي لازم و مناسب است.
از سوي ديگر شناسايي مراكز فروش و توزيع اين نوع البسه مهمترين موضوعي است كه بسياري از دلسوزان جامعه بر اجراي آن تاكيد دارند.
مديركل تعزايرت حكومتي استان البرز در خصوص عرضه البسه غيرمتعارف درگفت وگو با خبرنگار ايرنا، گفت: پوشاكي كه با شعاير اسلامي درتعارض باشند براساس قانون مجازات اسلامي قاچاق محسوب مي شود.
علي اكبر مختاري افزود: طرح برخورد با پوشاك غيرمتعارف به دليل حساسيت كه در كشور دارد با برنامه ريزي هاي خاص صورت مي گيرد و هرساله اين طرح به صورت ويژه اجرا مي شود.
وي اضافه كرد: تخلف مجازات فروشنده كه چنين لباس هايي را عرضه مي كنند، خلاف شرع است و كساني كه البسه با نشانه هاي ضد اسلامي و انقلابي در قالب توليد، توزيع و استفاده داشته باشند، مجرم شناخته مي شوند.
مختاري افزود: نيروي انتظامي طرح هاي برخورد با عرضه پوشاك غيرمتعارف و شيطان پرستي را به صورت مكرر اجرا مي كند و در برخي موارد نيز اين طرح ها با همكاري تعزيرات حكومتي و بازرسي اصناف صورت مي گيرد.
رييس خانه اصناف استان البرز نيز در اين زمينه به خبرنگار ايرنا گفت: درصورت ارتكاب تخلف درعرضه پوشاك غيرمتعارف در واحدهاي صنفي، برخورد جدي صورت مي گيرد.
حميد كريمي افزود: صاحبان واحدهاي صنفي عرضه پوشاك نسبت به جمع آوري البسه هاي مبتذل و غيرمتعارف سريعا اقدام كنند تا اقدامات انتظامي و يامنجر به پلمب واحد مربوطه نشود.
وي اضافه كرد: واحدهاي صنفي نيز كه مقررات نظام صنفي رعايت كرده و پوشاك متعارف و اسلامي را عرضه مي كنند، بايد مورد تشويق قرار گيرند.
وي خاطرنشان كرد: دراجراي طرح عفاف و حجاب ضمن نظارت برعرضه پوشاك و نحوه پوشش فروشندگان با متخلفان برخورد قانوني مي شود.
كريمي افزود: بر اساس بخشنامه، خريد و فروش هر گونه لباس منقش به حروف لاتين، طرح ها و علايم گروه هاي موسيقي غربي و شيطان پرستي، مانتو هاي بدون دكمه و شيشه اي و به طور كلي پوشاك مغاير با شئونات و ارزش هاي اسلامي در سطح واحد هاي صنفي ممنوع است.
مديربازرسي و نظارت اتاق اصناف استان البرز نيز دراين زمينه در گفت وگو باخبرنگارايرنا، گفت: گشت هاي مشترك با ارگان هاي ذيربط درمحل هاي مختلف نظارت دارند وبا هرگونه البسه نامتعارف و شيطان پرستي برخورد مي كنند.
رمضان رستمي افزود: دراين خصوص طرح هاي مشترك با اداره اماكن نيروي انتظامي به ويژه در منطقه رجايي شهركرج اجرا شده و برخي صنوفي كه اقدام به عرضه لباس هاي نامتعارف و غيراسلامي با نماد شيطان پرستي عرضه مي كردند ضبط و مكان مورد نظر پلمب شده است.
وي اضافه كرد: اين طرح به صورت مستمردردستوركار بازرسي است و خوشبختانه عرضه اين پوشاك درحال حاضر بيش از 90 درصد كاهش يافته است.
رستمي گفت: بازرسان اصناف بانهادهاي ذيربط به واحدهاي صنفي مراجعه و درصورت مغايرت با اصول صنفي پرونده آن ها به تعزيرات حكومتي ارجاع خواهد شد.
رئيس اداره اماكن فرماندهي انتظامي استان البرزچندي پليس درخصوص عرضه البسه هاي شيطان پرستي دراستان البرز گفت: به دليل عرضه البسه هاي غيرمتعارف در برخي صنوف اين استان شكايات زيادي ازسوي شهروندان وجود داردكه قابل پيگيري است.
سرهنگ موسي تقي پور افزود: دراجراي طرح هاي مختلف پليس و نهادهاي ذيربط صنف پوشاك به صورت ويژه نظارت شده و برخي واحدهاي صنفي متاسفانه البسه هايي كه با شئونات اسلامي مغايرت داشته كشف شده است .
وي اضافه كرد: دربرخي ازواحدهاي صنفي متاسفانه البسه هاي مبتذل و پاره و گاها با نماد شيطان پرستي كشف شده و نظارت به صورت مستمر براي جلوگيري از عرضه آن ها ادامه دارد.
2098/1535خبرنگار: مريم صوفي**انتشار دهنده:داريوش غفاري

سرخط اخبار استان‌ها