دفترچه هاي بيمه همگاني سلامت به بيمه ايرانيان تغيير يابند

قزوين-ايرنا-افراد داراي بيمه سلامت همگاني براي بهره مندي ازخدمات بخش خصوصي مي توانند با پرداخت سرانه از دفترچه بيمه سلامت ايرانيان استفاده كنند.

دكتر قاسم بهرامي روز شنبه در تشريح جزييات دستورالعمل جديد مبني بر محدوديت مراجعه بيمه شدگان صندوق بيمه سلامت همگاني به مراكز خصوصي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود:با توجه به اينكه از اول آبان ماه ارائه خدمات بستري و سرپايي به جز دارو به تمام بيمه شدگان تحت پوشش صندوق بيمه سلامت همگاني، محدود به مراكز تشخيصي درماني دولتي شده است دارندگان اين دفترچه ها جهت دريافت خدمات درماني بايد به مراكز دولتي اعم از بيمارستان، كلينيك ويژه، درمانگاه ها و مراكز بهداشتي درماني مراجعه و از خدمات بسته بيمه پايه بهره مند شوند.
وي اضافه كرد: اين بيمه شدگان در صورتي كه متقاضي استفاده از خدمات مراكز غير دولتي هستند مي‌توانند با مشاركت در حق سرانه و دريافت دفترچه بيمه ايرانيان، از خدمات بخش غيردولتي بهره‌مند شوند.
بهرامي ادامه داد:اين بيمه شدگان در صورت تمايل به اين كار بايد به دفاتر پيشخوان و نمايندگي هاي طرف قرارداد اداره كل بيمه سلامت قزوين مراجعه و ضمن ابطال دفترچه بيمه سلامت همگاني رايگان، نسبت به اخذ دفترچه بيمه ايرانيان با پرداخت حق بيمه اقدام كنند.
وي گفت: بيماران خاص شامل تالاسمي، هموفيلي، دياليزي، پيوند كليه و ام اس داراي دفترچه بيمه سلامت مشمول دستورالعمل جديد نمي باشند.
اين مسئول با بيان اينكه پذيرش نسخ دارويي توسط داروخانه هاي خصوصي همكار و دولتي به شرط تجويز پزشكان مراكز دولتي امكان پذير است يادآور شد: اين نسخ علاوه بر مهر مركز دولتي پزشك معالج، بايد ممهور به مهر پذيرش مركز دولتي نيز باشد.
بهرامي همچنين به موارد ديگر دستورالعمل جديد اشاره كرد و گفت:بيمه شدگان بيمه سلامت همگاني در مراجعه به مراكز ترك اعتياد نيز بايد به بخش دولتي مراجعه كنند و تا اطلاع ثانوي نيز دفترچه‌هاي بيمه سلامت همگاني رايگان در مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي قابل پذيرش نيست.
تعداد بيمه شدگان دفترچه بيمه همگاني سلامت رايگان در استان قزوين 130هزار نفر است.
7388/6012خبرنگار:پريسا نوروزي ** انتشار دهنده: علي حيدر شاه حسيني