بيش از23 هزار فاقدشناسنامه در مدارس سيستان وبلوچستان نام نويسي كردند

زاهدان - ايرنا - مسئول دبيرخانه كميسيون فاقدان شناسنامه و مشكوك التابعين شوراي تامين سيستان و بلوچستان گفت: 23 هزار و 222 واجب التعليم فاقد شناسنامه ايراني و تبعه خارجي امسال در مدارس استان نام نويسي كردند.

ميثم برازنده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: 12 هزار و 785 نفر از اين دانش آموزان پسر و 10 هزار و 437 نفر نيز دختر هستند كه امسال موفق به نام نويسي در كلاس هاي درس شدند.
وي افزود: در مجموع 19 هزار و 22 نفر از اين افراد واجب التعليم نام نويسي شده در مدارس سيستان و بلوچستان ايراني و چهار هزار و 200 نفر نيز تبعه خارجي هستند.
وي ادامه داد: نام نويسي بيشترين واجب التعليمان ايراني در سيستان و بلوچستان با سه هزار و 341 نفر، سه هزار و 509 نفر و 2 هزار و 334 نفر مربوط به ناحيه يك و 2 زاهدان و شهرستان هيرمند بوده است.
مسئول دبيرخانه كميسيون فاقدان شناسنامه و مشكوك التابعين شوراي تامين سيستان و بلوچستان گفت: همچنين بيشترين نام نويسي واجب التعليمان خارجي با 926 نفر، 802 نفر، 684 نفر و 517 نفر در ناحيه يك و 2 زاهدان، ايرانشهر و سراوان انجام شده است.
وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه هيات دولت با هدف توسعه عدالت آموزشي و پيشگيري از افزايش آسيب هاي اجتماعي با صدور كارت حمايت تحصيلي براي افراد لازم التحصيل فاقد مدارك هويتي ايراني و خارجي موافقت كرده است، همه واجب تعليمان تبعه خارجي در سيستان و بلوچستان سر كلاس هاي درس حاضر شدند.
مسئول دبيرخانه كميسيون فاقدان شناسنامه و مشكوك التابعين شوراي تامين سيستان و بلوچستان گفت: با صدور اين كارت امكان نام نويسي و تحصيل اين افراد در مدارس تمام دوره هاي تحصيلي داخل كشور فراهم شده است.
برازنده اظهار داشت: در قالب اجراي اين مصوبه، پس از بررسي هاي لازم براي تمام اشخاص فاقد مدارك هويتي واجب التعليم ايراني و تبعه خارجي در سنين بين 6 تا 18 سال تمام كارت حمايت تحصيلي صادر شده است.
وي افزود: با توجه به نبود جمع بندي كامل از تمام شهرستان هاي سيستان و بلوچستان فعلا امكان ارائه آمار كلي استان در زمينه تحصيل واجب تعليمان ايراني فاقد شناسنامه وجود ندارد.
وي گفت: از سال 92 تا كنون حدود هشت هزار و 305 پرونده فاقدان شناسنامه در سيستان و بلوچستان مورد رسيدگي قرار گرفت و براي بيش از 25 هزار نفر شناسنامه صادر شده است.
به گفته عليرضا نخعي مديركل آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان نام نويسي فاقدان شناسنامه واجب التعليم همچنان تا اواخر آبان در استان ادامه دارد.
به گزارش ايرنا افزون بر 700 هزار دانش آموز سيستان و بلوچستان در 6 هزار و 800 مدرسه در اين استان در حال تحصيل هستند.
سيستان و بلوچستان با 2 ميليون و 775 هزار و 14 نفر جمعيت و 187 هزار و 502 كيلومتر مربع وسعت پهناورترين استان كشور شناخته مي شود كه بنا به گفته علي اوسط هاشمي استاندار اين استان افزون بر 51 درصد جمعيت استان در روستاها و بقيه در شهرها سكونت دارند.
اين استان داراي 19 شهرستان است و افزون بر 110 كيلومتر مرز زميني با كشورهاي افغانستان و پاكستان و 310 كيلومتر مرز دريايي در درياي عمان دارد.
3042**6081 خبرنگار: محدثه حيدري گرجي **انتشاردهنده: حيدر سراياني