فصلنامه «فرم و نقد» قصد تفسير اوضاع فرهنگي كشور را ندارد

تهران-ايرنا-سردبير فصلنامه «فرم و نقد» گفت: در اين نشريه قصد بيان و تفسير اوضاع فرهنگي كشور را نداريم بلكه مي‌خواهيم به صورت حرفه‌اي براي تغيير وضع موجود تلاش كنيم.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني باغ كتاب؛ مسعود فراستي در آيين رونمايي از فصلنامه «فرم و نقد» در باغ كتاب تهران اظهار كرد: اين نشريه ويژگي هاي مخصوص به خود را داشته و ارتباطي به بازتاب اوضاع فرهنگي ندارد.
وي با اشاره به اينكه در فصلنامه «فرم و نقد» سينما و ادبيات مورد توجه قرار گرفته، گفت: در اين نشريه به فرم توجه شده و به عقيده من محتوا از فرم برمي‎آيد و اگر بپذيريم كه اثر يعني فرم و فرم يعني محتوا، مي پذيريم كه بايد با فرم پيش برويم.
فراستي در خصوص جايگاه نقد در جامعه اظهار كرد: در جامعه ما همه عادت دارند از يكديگر تعريف كنند، تا زماني كه از كسي تعريف كنيم خوب هستيم اما اگر كسي نقد كرد و عيبي را مطرح كرد آن وقت ناراحت مي شوند و دليل ضعف هنر و ادب ما در اين است.
اين منتقد با بيان اينكه خطر و اثر با هم هستند و اگر شما خطر نكنيد چيزي دريافت نمي كنيد، افزود: خطركردن امكان نجات مي دهد، خود انديشه خطركردن است، ما هنوز جرات انديشيدن نداريم و ما بايد انديشيدن را با خودمان تمرين كنيم.
سردبير فصلنامه «فرم و نقد» با اشاره به اينكه از تمام مطالب فصلنامه دفاع مي كنم، گفت: مطالب زيادي براي ما ارسال مي شود اما به اين دليل كه فرم نداشتند آنها را رد كرديم و تا وقتي مطلب قوي اي به دست ما نرسد آن را منتشر نمي كنيم.
وي افزود: مطالبي كه استدلالي، تحليلي و حتي مخالف نظر ما باشند در فصلنامه «فرم و نقد» منتشر مي شوند و ما منتظر نقدهايي درباره اين فصلنامه هستيم و هر كسي كه نقدي به مجله داشته باشد به راحتي مي تواند اين مسائل را با ما در ميان بگذارد.
فراستي درباره تيراژ فصلنامه فرم و نقد، اظهار كرد: مخاطبين نشريه ما محدود هستند و تصميم نداريم تيراژ را افزايش دهيم.
آيين فروتن مترجم سينما و عضو تحريريه فصلنامه «فرم و نقد» نيز با اشاره به وضعيت نشريات چاپي گفت: رسانه هاي كاغذي كمتر مخاطب دارند و انتشار فصلنامه «فرم و نقد» در اين فضا و شرايط كنوني به اين دليل است كه ما براي تغيير آمده ايم نه تفسير.
وي با اشاره به برخي انتقادات مطرح شده نسبت به فصلنامه فرم و نقد، افزود: برخي مي‌گويند نشريه كپي ست و نظرات آقاي فراستي در آن منعكس مي شود كه البته اين نظر براي من پذيرفته نيست.
فروتن گفت: ما در فصلنامه فرم و نقد بر اساس رويكردهاي مختلف گردهم آمديم و علاقه منديم كه ديالوگي بين ما شكل بگيرد و از سوي مخاطب مورد نقد قرار بگيريم، همانطور كه نقد مي كنيم نقدپذير هم هستيم.
شروين طاهري نيز درباره مفهوم فرم و نقد اظهار كرد: نقد آن چيزي است كه در جامعه امروز ما بسيار مهم است و به صورت مدوام در تمامي محافل از آن به راحتي صحبت مي‌شود.
وي با بيان اينكه نقد امروز مظلوم واقع شده، گفت: فصلنامه «فرم و نقد» با ارائه واژه فرم سعي در برهم زدن اين تفكر دارد.
طاهري افزود: نقد در جامعه ما به نحوي شكل گرفته كه منتقد فردي بي طرف است و از دور به موضوع نگاه مي‌كند و در نهايت هم آن را شرح مي دهد، در حالي‌كه نقد وارد موضوع مي‌شود، آن را شكل مي‌دهد حتي دفورمه و به شكل يك موضوع تازه آن را بار ديگر عرضه مي‌كند.

*نقدِ نقد را از بازار نقدهاي عاميانه متمايز كنيد
جواد حسنجاني ديگر عضو تحريريه فصلنامه «فرم و نقد»، درباره مفهوم نقدِ نقد در اين فصلنامه گفت: نقدِ نقد شكلي از نوشته در حوزه مطبوعات است كه در واكنش به نقد ديگري نوشته مي‌شود، اين شيوه با تئوري‌هاي ادبي و انتقادي همراه است و در سال‌هاي اخير از اين جهت مورد توجه قرار گرفته كه روشنفكران ما ديگر از طريق نوشتن به ديالوگ با يكديگر نمي‌پردازند و نسبت به نظرات هم واكنش نشان نمي‌دهند.
وي افزود: در جامعه امروز ما نوعي بازار عاميانه نقد ايجاد شده كه روشنفكران، مهم‌ترين و ثقيل‌ترين نقدهاي خود را به جاي عرضه در يك جمع آشنا با مفاهيم و موضوعات، به راحتي با مخاطب معمولي در ميان مي‌گذارند و در نهايت در ذيل اظهار نظر صاحب نظران، مردم براساس مسائلي از قبيل احساس، نظرات مخالف خود را با آن نظريه‌ها به صورت غيرعلمي و غيراخلاقي بيان مي‌كنند و به نحوي از منتقدان باج خواهي مي‌كنند، نتيجه سخنان من اين است كه نقدِ نقد را از اين دسته اظهارنظرها متمايز كنيم.
حميد ابك منتقد نيز در اين آيين با بيان اينكه مجله را نبايد نقد كرد چرا كه پيشانقد است، اظهار كرد: فصلنامه «نقد و فرم» شكل يك كسب و كار خانوادگي را دارد و فراستي اجازه نداده كساني كه همفكرش نيستند در اين مجله كار كنند، دوم آنكه فراستي بيانيه اي نوشته كه اگر باهوش بماند مي‌تواند پاي آن باشد و كاري ماندگار را آغاز كند.
مسعود فراستي در حاشيه اين برنامه در خصوص باغ كتاب، گفت: هيچ وقت در زندگي ام از چيزي متعجب نمي شوم اما اين بار با ورود به باغ كتاب و ديدن اين همه عظمت و زيبايي متعجب شدم.
وي افزود: با توجه به آرامش، زيبايي و بخش هاي فرهنگي كه در مجموعه باغ كتاب فراهم شده، بيشتر به اين مكان خواهم آمد.
فراستي در خصوص سينماهاي باغ كتاب اظهار كرد: نبايد اين سينماها مثل سينماهاي ديگر شهر اداره شود و سينماهاي اين مجموعه هم بايد مثل ديگر بخش ها خاص و فرهنگي باشد.
آيين رونمايي از فصلنامه «فرم و نقد» (نشريه تخصصي نقد سينما، ادبيات، هنرهاي تجمسمي و تئاتر) با حضور مسعو فراستي سردبير فصلنامه، بابك قهرمان، آيين فروتن، شروين طاهري، جواد حسن جاني، جواد يوسف بيك و حميد ابك در سالن فروشگاه كتاب بزرگسال باغ كتاب برگزار شد.
*براي اطلاع از اخبار متنوع انتشار يافته در شبانه روز با كانال ايرنا استان تهران در تلگرام به نشاني IRNATEHRAN@ همراه شويد.
خبرنگار: معصومه جوان معبودي انتشاردهنده:موسي فعاليان
تهرام/7245/ 1539