توزيع بيش از 400 ميليون ليتر فرآورده هاي نفتي در منطقه مياندوآب

مهاباد- ايرنا- مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه مياندوآب گفت: در 6 ماه نخست سال جاري 434 ميليون ليتر انواع فرآورده هاي نفتي در منطقه مياندوآب توزيع شد.

محمد صادقي روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار ايرنا افزود: طي 6 ماه نخست امسال مقدار 179 ميليون ليتر فرآورده نفتگاز، 79 ميليون ليتر نفت سفيد و هفت ميليون ليتر نفتكوره در سطح منطقه مياندوآب توزيع شده است.
وي اضافه كرد: اين مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل در بخش نفتگاز و نفت سفيد بيش از يك درصد افزايش و در بخش فرآورده نفتكوره 13 درصد كاهش مصرف داشته است.
صادقي علت اصلي افزايش مصرف 2 فرآورده نفتگاز و نفت سفيد در 6 ماه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل را انجام فعاليت هاي كشاورزي، عمراني و افزايش تردد خودروهاي سنگين در مرزهاي تمرچين پيرانشهر و 'كيله' سردشت و در بخش نفت سفيد هم ذخيره سازي به خانوارهاي فاقد گاز كشي درنقاط سخت گذر روستايي بيان كرد.
وي همچنين علت كاهش مصرف فرآورده نفتكوره را گازرساني به صنايع و واحدهاي توليدي در سطح منطقه مياندوآب اعلام كرد.
وي اظهار كرد: در اين مدت 169 ميليون ليتر بنزين با هشت درصد افزايش و 82 ميليون متر مكعب گاز CNG با 2 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل در سطح اين منطقه نفتي مصرف شده است.
وي گفت: علت افزايش مصرف فرآورده بنزين، افزايش تعداد خودرو و مسافرت هاي تابستاني، برداشت و حمل و نقل محصولات كشاورزي و در بخش CNG استقبال مالكان خودروها از سوخت پاك در سطح منطقه مياندوآب است.
صادقي اضافه كرد: در راستاي اهداف و سياست هاي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، طي 6 ماه اول سال جاري مقدار بيش از 51 ميليون ليتر فرآورده نفتگاز در قالب طرح فروش سوخت به مرزنشينان اقيلم كردستان عراق صادر شده است و در صورت بازگشايي مجدد مرز تمرچين، صادرات دوباره اين فرآورده از سر گرفته مي شود.
به گزارش ايرنا، شركت نفت منطقه مياندوآب با دارا بودن هشت ناحيه و 89 باب جايگاه عرضه فرآورده هاي نفتي وظيفه تامين و توزيع روزانه بطور متوسط 2 ميليون و 700 هزار ليتر انواع فرآورده هاي نفتي و CNG به هشت شهر جنوب آذربايجان غربي شامل مياندوآب، مهاباد، شاهين دژ، تكاب، بوكان، نقده، سردشت و پيرانشهر را برعهده دارد.
شهرستان مياندوآب با بيش از 277 هزار نفر جمعيت در جنوب آذربايجان غربي واقع است.
2093**خبرنگار: زين العابدين شيخي ** تنظيم كننده: توحيد محمودپور ** انتشار دهنده: صابر چهرقاني