نمایندگان پارلمان اروپا خواستار تحقیق در مورد رسوایی آزار جنسی در این پارلمان شدند

وین - ایرنا - در پی انتشار گزارشهایی از آزار جنسی زنان در پارلمان اروپا ، پنج تن از اعضای این پارلمان با صدور بیانیه ای خواستار تحقیقات خارجی و تشكیل كمیته ویژه ای در این خصوص شدند.

به گزارش ایرنا ، ماجرا از آنجا آغاز شد كه روز یكشنبه روزنامه 'ساندی تایمز' انگلیس در گزارشی از موارد متعدد آزار جنسی كاركنان زن در پارلمان اروپا توسط تعدادی از نمایندگان این پارلمان پرده برداشت و پارلمان اروپا را 'كانون آزار جنسی' توصیف كرد. این گزارش در شمار دیگری از رسانه ها نیز بازتاب یافت. نشریه 'پولیتیكو اروپا' هم گزارش داد كه شهادت 87 زن و 6 مرد را در این خصوص جمع آوری كرده و یك درگاه اینترنتی ویژه برای جمع آوری شهادتهای بیشتر راه اندازی كرده است.
در واكنش به این گزارشها ، پنج تن از نمایندگان پارلمان اروپا روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای خواستار انجام تحقیقات بیرونی درباره این مساله و همچنین تشكیل یك كمیته ویژه در مورد این موضوع دربرگیرنده مشاور حقوقی و كاركنان پزشكی برای تحقیق درخصوص موارد رسمی و اتخاذ بهترین ابزار برای تضمین عدم تسامح درباره این مساله در تمام سطوح پارلمان اروپا شدند.
در این بیانیه آمده است: ما از نمایندگان مرد پارلمان اروپا و تمام كاركنان می خواهیم كه با ابراز انزجار از این مساله چنین اقداماتی را محكوم كنند زیرا هر جا كه سكوت در این مورد باشد مصونیت هم ایجاد می شود. این نمایندگان همچنین از 'آنتونیو تایانی' رئیس پارلمان اروپا خواسته اند كه در صحن علنی بیانیه ای رسمی در این خصوص بدهد و بر وجود عزم جدی در عالی ترین سطح پارلمان اروپا برای ایجاد تغییرات جدی و تضمین عدم تحمل آزار جنسی در پارلمان اروپا تاكید كند.
تایانی روز دوشنبه اعلام كرد كه با 'بهت و خشم' از گزارش های مربوط به آزار جنسی زنان در پارلمان اروپا مطلع شده است. تایانی گفت كه افراد می توانند هرگونه آزار را به یك كمیته مشاوره ای ویژه گزارش دهند و قول داد كه آگاهی همگانی در خصوص سازكارهای موجود در این خصوص را افزایش دهد.
هر چند نام نمایندگان و افراد متهم در این قضیه علنی نشده است اما روزنامه ساندی تایمز از 'یوی كوشه' (Yves Cochet) وزیر پیشین محیط زیست فرانسه و عضو پارلمان اروپا از حزب سبز نام برده است.
اروپام**1078*شبس*613* خبرنگار: بابك جعفری*انتشار دهنده: عبدالله غفاری