برخورد با 2 دختر موتورسوار هنجارشكن در دزفول

دزفول-ايرنا-فرمانده انتظامي دزفول گفت:دو دختر هنجارشكني كه تصاوير آنها در حال موتورسواري در فضاي مجازي پخش شده شناسايي شدند و با آنها برخورد شد.

سرهنگ علي الهامي روز سه شنبه به ايرنا گفت:تصاويري مربوط به 2 دختر دانشجو ديروز در فضاي مجازي منتشر شد كه نيروهاي انتظامي در اقدامي سريع اقدام به شناسايي اين افراد كردند.
وي افزود:اين دو دختر دانشجو، بومي دزفول هستند كه جهت ارشاد و راهنمايي و ارائه تذكرات لازم فراخوانده شدند.
وي با اشاره به اينكه موتورسواري اين 2 دختر با موتور عادي انجام شده گفت:اين دو دختر با هدف جلب توجه اقدام به موتورسواري كردند در حالي كه در قانون هيچ موردي مبني بر ارائه گواهينامه موتورسيكلت به بانوان نيامده و از نظر اجتماعي امري خلاف شئونات اسلامي است.
سرهنگ الهامي ادامه داد:پخش تصاوير اين چنيني در فضاي مجازي فقط جامعه را ملتهب مي كند و هيچ سودي براي شهرستان ندارد ، ضمن اينكه اگر بانويي قصد موتورسواري به صورت قانوني داشته باشد مي تواند در هيات موتورسواري دزفول ثبت نام كند نه اينكه در ملا عام و به قصد خودنمايي اقدام به موتورسواري در خيابان كند.
7278/6002
خبرنگار:رقيه كردي