انجام يك هزار و 89 مورد بازرسي از مراكز صنفي و صنعتي شهرستان ري

شهرري ـ ايرنا ـ رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان ري گفت: يك هزار و 89 مورد بازرسي ادواري در شش ماه نخست سال جاري از مراكز صنفي و صنعتي شهرستان ري انجام شده است.

حسين عليزاده روز يكشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: درهمين ارتباط بازرسان اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان ري در حوزه هاي نظارت بر حسن اجراي كار، شناسايي اتباع بيگانه، جايگزيني نيروي كار داخلي، بازرسي موردي، ايمني و بهداشت محيط كار، كميته انظباطي و بهره وري از 10 هزار واحد صنعتي و صنفي اين شهرستان ديدن كردند.
وي با بيان اينكه در طول 6 ماه گذشته پنج واحد صنفي و صنعتي متخلف شهرستان ري به مراجع قضايي معرفي شدند اظهار كرد: متاسفانه واحدهاي كوچك صنعتي و صنفي شهرستان ري در حوزه هاي ايمني و بهداشت محيط كار داراي تخلفاتي هستند كه با هماهنگي انجام شده 120 واحد بزرگ بالاي 50 نفر شاغل شهرستان مانند پالايشگاه تهران و شركت ها تابعه آن در اين مباحث از استانداردهاي روز دنيا پيروي مي كنند.
عليزاده در ادامه به حضور 250 هزار تبعه كشورهاي افغانستان، عراق، بنگلادش و پاكستان در سطح شهرستان ري اشاره و تصريح كرد: هر يك از بازرسان اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان ري موظفند 120 مورد از 500 مورد بازرسي ادواري سالانه خود را به موضوع اشتغال اتباع بيگانه در مراكز صنعتي و صنفي شهرستان اختصاص دهند.
وي ادامه داد: كارفرماياني كه از اتباع بيگانه در كارگاه خود استفاده كنند براساس قانون كار جريمه مي شوند البته دراين زمينه معتقديم بجاي برخورد قهري با كارفرمايان، مشوق هاي براي استفاده از نيروهاي بومي و يا كارگران خارجي داراي مجوز كار درنظر بگيريم.
عليزاده با بيان اينكه در شش ماه نخست سال جاري 90 واحد متخلف صنفي و صنعتي در سطح شهرستان ري بدليل بكارگيري اتباع بيگانه شناسايي و به مراجع قانوني معرفي شدند افزود: 40 درصد از كارفرمايان متخلف با همكاري اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان ري اقدام به جايگزيني نيروي شاغل بومي كردند.
3218**1625
خبرنگار: امير جعفري سرگزه - انتشار: محسن فتاحي

سرخط اخبار اقتصاد