بريتانيا پس از خروج ازاتحاديه اروپا به مقررات سازمان جهاني تجارت مي پيوندد

تهران – ايرنا – تارنماي خبري ' اسپكتيتر' روز يكشنبه نوشت: بريتانيا پس از خروج از اتحاديه اروپا، براي بهره برداري از تجارت آزاد، به اجراي مقررات سازمان بين المللي تجارت روي خواهد آورد، هرچند برخي بنگاه داران انگليسي به اجراي قوانين آن آشنايي كامل ندارند.

اين تارنماي خبري افزود: خروج انگليس از اتحاديه اروپا در ماه مارس سال 2019 كامل خواهد شد و شركت هاي انگليسي براي برخورداري از نعمت تجارت آزاد بين المللي به مقررات سازمان تجارت جهاني به عنوان سكوي اتصال به جهان تجارت روي خواهد آورد.
ورود به ساختار مقرراتي سازمان تجارت جهاني ممكن است در ابتداي كار، زنجيره با سابقه عرضه كالا در سراسر اتحاديه اروپا را تحت تاثير قرار دهد، زيرا بخش توليد اتحاديه اروپا در طول ساليان دراز در قالب اين اتحاديه فعاليت كرده و با تعرفه هاي سازمان جهاني تجارت آشنايي نداشته است. در شرايط فعلي كسري تجاري اتحاديه اروپا طبق مقررات سازمان تجارت جهاني به اين مفهوم است كه بريتانيا در مقايسه با دريافت تعرفه هاي صادراتي، مبلغ كمتري مي پردازد و بدين ترتيب هر ساله ميلياردها پوند درآمد خالص عايد خزانه داري انگليس مي شود و اين كشور در بخش هاي توليد خودرو و كشاورزي كه تعرفه هاي صادراتي اش بالاتر است، بهره مند مي گردد.
در صورتي كه انگليس بدون موافقتنامه از اتحاديه اروپا خارج شود، خود را از تجارت آزاد با اتحاديه اروپا محروم خواهد كرد و اين نكته جزو لاينفك در اين خصوص است. اما در صورتي كه انگليس در زمان جدايي از اين اتحاديه، مسايل مديريتي را با اين نهاد حل و فصل كند، از شرايط بهتري برخوردار خواهد شد. در غير اين صورت قراردادي براي صادرات به اتحاديه اروپا نخواهد داشت. هيچكس ازچنين روشي دفاع نمي كند.
قابل تصور نيست كه پروتكل هاي سهل و ساده اتحاديه اروپا كه كشورهاي غير عضو زيادي نيز از آنها بهره مند مي شوند، براي انگليس قابل استفاده نباشد.
در صورتي كه بروكسل (مركز نهاد مديريتي اتحاديه اروپا) انگليس را از اين حقوق محروم سازد، اين عمل به منزله نقض مقررات سازمان تجارت جهاني و عهدنامه هاي اتحاديه اروپا بوده و موجب وارد شدن خسارت به كسب و كار در اتحاديه اروپا خواهد شد، درآمدها را ميلياردها دلار كاهش خواهد داد و همچنين ميزان اشتغال در اتحاديه اروپا دستخوش سراشيبي خواهد شد.
اروپام**1416**1486**مترجم: صفر سرابي**انتشار دهنده: محسن شريفي**

سرخط اخبار جهان