كودك تنها نگاه عاطفي نمي خواهد/حق و حقوق كودك مطالبه اي قانوني شود

كرمانشاه- ايرنا- دبير هيات مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، با تاكيد بر اينكه كودك تنها نگاه صدقه اي و عاطفي نمي خواهد، گفت: حق و حقوق كودك مطالبه اي قانوني شود چرا كه توان دفاع از خود را ندارد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، مظفر الوندي روز يكشنبه در كارگروه تخصصي زنان و خانواده كه با حضور هيات مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در سرسراي تدبير استانداري كرمانشاه برگزار شد، افزود: 30 درصد جمعيت كشور را كودكان تشكيل مي دهند.
وي با تاكيد براينكه نوع نگاه به كودك بايد تفاوت داشته باشد، گفت: تا هنگامي كه نوع نگرش به كودك متفاوت نباشد در زمينه اصلاح برنامه ها به توفيق دست نخواهيم يافت.
مظفري در خصوص رويكرد اوليه براي اصلاح برنامه هاي تربيتي كودكان اظهار داشت: در رويكرد اوليه بايد كودكان را صاحب حق بدانيم و از نگاه صدقه اي صرف و يا نگاه عاطفي صرف به آنها پرهيز كنيم.
دبير هيات مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك ادامه داد: قبل از هراقدام بايد منافع كودك لحاظ شود و رعايت مصلحت كودك در همه تصميمات دادگاهي الزامي است.
الوندي با تاكيد براينكه تمام اقدام هاي مربوط به كودك بايد دانش بنيان باشد، اظهار كرد: براي رسيدگي به حقوق كودكان برنامه اي 10 ساله طراحي شده كه براي نظارت و ارزيابي اين برنامه پيشنهادي بهتر است از سمن ها استفاده شود.
الوندي ادامه داد: حقوق مربوط به كودك، آنقدر مهم است كه 216 آيه قرآن كريم مستقيم و غيرمستقيم در اين مورد اشاره دارد و حدود 60 موضوع فقهي به كودكان مي پردازد.
اين مسئول يادآور شد، ايران كشوري توسعه يافته است كه بايد حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره مندي از امنيت اجتماعي و قضايي در آن تبلورعيني يابد.
8066/7460 خبرنگار:زهره كريم زاده ** انتشاردهنده:علي مولوي

سرخط اخبار استان‌ها