حل مشكلات اراضي پايين دست سد رزه در گرو همكاري كشاورزان است

بيرجند - ايرنا - فرماندار درميان گفت: حل مشكلات اراضي پايين دست سد رزه در گرو همكاري هرچه بيشتر كشاورزان عضو تعاوني اين سد است.

به گزارش ايرنا محمد بشيري زاده روز يكشنبه در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد ويژه شركت تعاوني توليد ظفر پاياب سد رزه افزود: هم اكنون هيات مديره اين تعاوني فعاليت موثري ندارند كه بايد براي حل مشكل اين تعاوني در هيات مديره تحول ايجاد شود.
وي بيان كرد: تاكنون 28 هكتار از اراضي پايين دست اين سد به كشاورزان واگذار و براي انتقال آب به اين اراضي 22.5 كيلومتر خط انتقال آب توسط آب منطقه اي خراسان جنوبي انجام شده است.
فرماندار درميان گفت: واگذاري 80 هكتار ديگر از اراضي پايين دست اين سد نيز در حال پيگيري است.
وي بيان كرد: در چند سال گذشته 600 ميليون تومان تسهيلات بدون كارمزد براي پرورش 500 راس دام به اين شركت تعاوني اختصاص يافت كه هيات مديره موفق به دريافت اين تسهيلات نشده اند.
بشيري زاده، سد رزه درميان را با ذخيره سالانه هشت ميليون متر مكعب بزرگترين سازه آبي خراسان جنوبي دانست و افزود: بايد با توجه به شرايط كم آبي شهرستان بايد از آب اين سد نهايت استفاده شود.
وي عنوان كرد: هم اكنون به 55 روستاي شهرستان با تانكر آبرساني مي شود و كم آبي عامل اصلي مهاجرت روستائيان شهرستان به كلانشهرهاست.
وي به اعضاي كارگروه پيشنهاد كرد: مقدار زمين و حق آبه كشاورزان عضو تعاوني سد رزه مشخص شود و هركدام زير نظر شركت تعاوني نسبت به توليد محصول در اراضي اقدام كنند.
شهرستان درميان داراي 57 هزار نفر جمعيت است و با وسعت پنج هزار 797 كيلومتر مربع از شمال به شهرستان قاينات از جنوب به شهرستان سربيشه و از غرب به شهرستان بيرجند و شرق آن به طول70 كيلومتر با افغانستان مرز مشترك دارد.
شهر اسديه مركز شهرستان مرزي درميان در 105كيلومتري شرق بيرجند قرار دارد.
سايت ايرنا خراسان جنوبي: www.irna.ir/skhorasan
كانال تلگرام: irnabirjand@
*7556*3028*خبرنگار- حكيمه مصطفايي*انتشار- رسول محمدحسني

سرخط اخبار استان‌ها