بازسازي شبكه فاضلاب 50 ساله اصفهان اولويت ملي است

اصفهان- ايرنا- مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: بازسازي شبكه فاضلاب شهر اصفهان با قدمتي بيش از 50 سال يك اولويت ملي و بسيار ضروري است.

به گزارش ايرنا، هاشم اميني روز يكشنبه در نهمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر اصفهان افزود: 12 سال پيش طرح بازسازي شبكه فرسوده فاضلاب شهر اصفهان از روش تامين مالي خارجي (فاينانس خارجي) با 200 ميليون يورو در نظر گرفته شد كه به دليل تحريم ها اين طرح قرار شد با فاينانس مالي از چين با تكنولوژي روز دنيا انجام شود.
وي اضافه كرد: بخشي از اين تامين مالي انجام و پروژه عملياتي شده است و اميدواريم با تامين اعتبار مبلغ باقي مانده اين پروژه به زودي تمام شود.
اميني گفت: قدمت وفرسودگي، انشعابات غيرمجاز، هزينه بر بودن بهره برداري و نگه داري تاسيسات، عدم تخليه مناسب، خورده شدن لوله ها توسط گاز گوگرد دي اكسيد (H2S)و ورود كنترل نشده آبهاي سطحي به شبكه فاضلاب لزوم بهسازي و بازسازي شبكه فاضلاب اين شهر را بيش از پيش نمايان مي كند.
وي افزود: فرسوده بودن شبكه فاضلاب بي شك اتفاقات و حوادث ناگواري را رقم خواهد زد.
طول شبكه فاضلاب اصفهان بيش ازسه هزارو400 كيلومتر است و بيش از 50 درصد آن نياز به ترميم و بازسازي دارد.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در بخش ديگري از سخنان خود، گفت: اجرا و تكميل سامانه دوم آبرساني به اصفهان بزرگ (گلاب 2) سال 87 بايد انجام مي شد اما درچندماه گذشته مجوزهايش گرفته شده و قرار است كه به مرحله اجرا درآيد.
وي افزود: سال هاست كه 56 شهر و 300 روستا با جمعيتي بالغ بر چهار ميليون نفر از تصفيه خانه باباشيخ علي بهره مي برند.
اميني اضافه كرد: شرايط آب و فاضلاب اصفهان مطلوب نيست، از مرحله تنش گذشته و به مرحله بحران رسيده است بنابراين بايد با اولويت قراردادن آن راهكارهاي ممكن و لازم را در پيش گيريم.
وي همچنين با مقايسه وضعيت آبي تيرماه سال 89 با تيرماه سالجاري، گفت: هم اينك بالغ بر چهار هزار و 400 ليتر منابع آبي اصفهان كاهش يافته و چاه هاي فلمن كه در زمان هاي لازم براي كمك به آبرساني شهر استفاده مي شد الان ميزان حجم آب آن از سه هزار و 232 ليتر آب به 237 ليتر رسيده و در معرض خشكي كامل است.
وي گفت: سرانه آب شرب اصفهان در حوزه مسكوني در سال 89، بالغ بر 180 ليتر براي هر نفر در شبانه روز بود اما اكنون به 151 ليتر تقليل يافته اين در حالي كه در كشور اين ميانگين براي هر نفر 200 ليتر است.
اميني افزود: 85درصد مردم اصفهان كمتر از 20 مترمكعب در ماه مصرف آب دارد، اين بدان معني است كه ميزان مصرف آب هر اصفهاني زير الگوي مصرف است.
وي گفت: در كشور بيش از 92 درصد آب در بخش كشاورزي مصرف مي شود اما در اصفهان به لحاظ نسبت جمعيت به ميزان آب در حوزه زاينده رود نسبت مصرف آب شرب بيشتر است.
بررسي آماري در باره ميزان آب ذخيره شده در پشت سد زاينده رود، كاهش 74 درصدي اين حجم نسبت به ميانگين بلندمدت را نشان مي دهد.
خشكسالي هاي اخير و افزايش برداشت از حوضه زاينده رود، بخش آب شرب اصفهان را با كمبود مواجه كرده است به گونه اي كه متوليان امور آب در كشور براي رفع اين مشكل طرح سامانه شماره 2 تامين آب شرب اصفهان را مدنظر قرار داده و عمليات اجرايي آن از سال 88 آغاز شده است.
اين سامانه شامل تونل انتقال آب و تصفيه خانه موسوم به 'گلاب 2' به عنوان طرح توسعه آبرساني به 14 شهرستان استان اصفهان به طول 27 كيلومتراست كه وظيفه انتقال آب از درياچه سد زاينده رود به تصفيه خانه را دارد.
خروجي اين تونل در 45 كيلومتري غرب اصفهان در نزديكي شهر تيران قرار دارد و ادامه مسير انتقال آن به شهرهاي اين استان به وسيله خط لوله انجام مي شود.
بازديد و بررسي گروه تحقيق ايرنا از مسير زاينده رود بوِيژه از منطقه باغبهادران و بند انحرافي انتقال آب به تصفيه خانه اصفهان تا درياچه سد زاينده رود در چادگان ، حاوي نكاتي است كه اجراي طرح گلاب 2 را به عنوان طرحي مهم و آينده نگر ،پيشگيرانه و اقدامي مهم در مقابل عوامل تهديدكننده سلامت مردم مورد تاكيد قرار مي دهد .
در واقع طرح آبرساني گلاب 2 به عنوان پدافند غيرعامل، موجب كاهش آسيب پذيري ها و افزايش پايداري ها در برابر تهديدات احتمالي آب شرب اصفهان ارزيابي مي شود.
ت/ 7153 / 6022 خبرنگار: هُدا استكي - انتشار دهنده : عمادي

سرخط اخبار استان‌ها