علماي مسلمانان خواستار مقابله با همه اشكال سازش با رژيم صهيونيستي شدند

تهران- ايرنا- خبرگزاري آناتولي عربي روز يكشنبه گزارش كرد: ده ها نفر از علماي كشورهاي اسلامي خواستار مقابله با همه اشكال عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي شدند.

به گزارش آناتولي، بيانيه پاياني كنفرانس علماي مسلمان براي مقابله با روند عادي سازي سياسي با رژيم صهيونيستي كه روز جمعه (28 مهر 96) در استانبول تركيه آغاز و شنبه شب به كار خود پايان داد، عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي در همه اشكال اقتصادي، رسانه اي، فرهنگي، ورزشي و اجتماعي شرعا حرام وجنايتي ناشايست اعلام كرد.
اين بيانيه تاكيد كرد عادي سازي رابطه با رژيم صهيونيستي با ضرورت ياري رساندن به مومنان وبرائت از متجاوزان وعدم دوستي كردن با آنها مغايرت دارد.
رائد حليحل رئيس شوراي علماي مسلمان لبنان در اين كنفرانس گفت: فلسطين سرزميني اسلامي است كه هيچ فردي تحت هيچ بهانه اي حق ندارد از مسئوليت در برابر آن شانه خالي كند، عقب نشيني از مساله فلسطين و به رسميت شناختن حكومت صهيونيستي در داخل سرزمين اسلامي، خيانت به خداوند، پيامبر (ص) و ساير مومنان است.
انجمن علماي مسلمانان خواستار لغو همه توافق نامه سياسي سازمان هاي عربي و اسلامي با رژيم صهيونيستي شد، واين توافق نامه ها را بر اساس فتواي علماي اسلامي، شرعا حرام، و غير قابل اجرا دانست.
در اين كنفرانس، اتحاديه جهاني علماي مسلمان، هيات علماي فلسطين ساكن در خارج از اين كشور، هيات علماي سودان، لبنان، ليبي، انجمن ائمه جماعت و خطباي عراق، انجمن علماي سوريه و مغرب عربي و پويش (كمپين) جهاني مقابله با تجاوز رژيم صهيونيستي شركت كردند.
خاورم** 1453
مترجم: آمنه دهقان

سرخط اخبار جهان