رئيس سازمان مديريت خراسان شمالي:سنتي بودن كشاورزي سود تجاري را از توليدكنندگان ربوده است

بجنورد- ايرنا- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي گفت: يكي از مشكلات كشاورزي در اين استان سنتي بودن فعاليت اين بخش است كه سبب شده تا سود اقتصادي مناسبي نصيب توليدكنندگان نشود.

مجيد پورعيسي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: به طور مثال، اين استان جايگاه سوم استان هاي كشور در توليد گردو را به خود اختصاص داده است اما در زمينه تجارت جايگاه مطلوبي ندارد.
وي افزود: نوع گردويي كه دراستان كاشت شده يكدست نيست و از اين رو توليدكنندگان در تجارت به جايگاه مورد انتظار نرسيده اند.
پورعيسي اظهار كرد: سال گذشته قرار بود جهاد كشاورزي استان ايجاد باغ گردوي پيوندي را عملياتي كند كه اجرايي نشد و امسال هم برنامه اي در اين باره نداشته است.
به گفته وي اكنون 2 هزار و 415 هكتار باغ گردو در اين استان وجود دارد و قرار است در برنامه توسعه ششم، باغ هاي گردوي پيوندي در سطح 560 هكتار ايجاد شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي به اجراي منطقه ويژه اقتصادي بجنورد اشاره كرد و گفت: امسال براي اين پروژه اقتصادي 115 ميليارد ريال اعتبار ديده شده است.
به گفته وي تكميل منطقه ويژه اقتصادي 800 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد.
پورعيسي افزود: رويكرد در اجراي منطقه ويژه اقتصادي بايد به گونه اي باشد كه زمينه هاي واگذاري به بخش خصوصي فراهم شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي در بخش ديگر سخنان خود از اختصاص يكهزار و 50 ميليارد ريال اعتبار فني و اعتباري به استان خبر داد.
وي با بيان اينكه تاكنون 836 ميليارد ريال به طرح‌هاي ملي كمك شده است گفت: اختصاص اين اعتبار در قالب كمك‌هاي فني اعتباري به صندوق‌ها و نيز كمك به ايجاد زيرساخت‌ها براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي هزينه مي‌شود.
خراسان شمالي 344 هزار هكتار عرصه كشاورزي و باغي دارد.
اخبار خراسان شمالي را در كانال تلگرامي اخبار ايرنا خراسان شمالي به نشاني 🆔 @IRNABOJNURD پيگيري كنيد.
7185 / 6042 خبرنگار: كبري علي آبادي** انتشاردهنده: سيدحسين قدسي

سرخط اخبار استان‌ها