تقويت آموزه هاي ديني مهمترين علاج تكفير است

تهران - ايرنا - مشاور مقام معظم رهبري در حوزه جهان اسلام، از آموزش معارف ديني به عنوان مهمترين راه علاج تكفير و افراط گرايي ياد كرد و قرار گرفتن در «امت وسط» را راهگشاي تربيت متعادل انساني دانست.

آيت الله محمدعلي تسخيري روز يكشنبه به خبرنگار معارف ايرنا گفت: پديده تكفير و كشتار دستجمعي و يا پاكسازي قومي، جزئي از مظاهر يك ضعف انساني است كه اين ضعف مربوط به حالت افراط گري در دين يا تعصب براي مذهب و حتي تعصب ناسيوناليستي و ديگر تعصب هاست كه ناشي از ضعف تربيت انسان و اصول انساني است.
وي افزود: اگر يك انسان حاضر مي شود تا كشتار را پيشه خود قرار دهد يا مانند وهابي ها يا محمد بن عبدالوهاب پديده تكفير را به ديگر فرقه ها و مذاهب مانند معتزله، اشاعره، صوفيه و شيعه تعميم دهد، در واقع همه اين ويژگي ها نتيجه يك ضعف انساني و يك افراط گري در افراد است و راه علاج آن تقويت تعليمات ديني است چون اين تعليمات، انسان را «وسطي» و متعادل تربيت مي‌كند.
اشاره آيت الله تسخيري به «وسطي» به استناد آيه 143 سوره بقره است كه مي فرمايد «و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء علي الناس» يعني شما را اينچنين امتي وسط قرار داديم تا شاهداني بر ساير مردم باشيد.
رئيس شوراي عالي مجمع تقريب مذاهب اسلامي همچنين به فرازي از دعاي مكارم الاخلاق در دعاي بيستم صحيفه سجاديه اشاره كرد و گفت: هر انساني بايد همزمان با قدرت گرفتن و كسب مقام هاي مادي تلاش كند تا اخلاق خود را نيز تقويت كند و امام سجاد(ع) فرمود «اللهم لا ترفعني في الناس درجه الا حططني عند نفسي مثلها» يعني از خدا مي خواهيم تا به همان اندازه‌اي كه به من منزلت و قدرت داده است، در درون خودم نيز مراقبت هايي قرار بدهد تا آن تعادل اخلاقي به وجود آيد.
تسخيري تاكيد كرد: تمام علما و ارباب دين بايد سعي كنند كه انسان را متعادل تربيت كنند و قرآن نيز در اين زمينه مي فرمايد ما شما را امتي وسط و الگو براي ديگران قرار داديم و ما نيز بايد همين مسير را داشته باشيم.
فراهنگ ** 1003 ** خبرنگار: محمدرضا جعفرملك * انتشار: اميد غياثوند

سرخط اخبار فرهنگ