سرويس دانش آموزي مهمترين مشكل مدارس استثنايي البرز

كرج - ايرنا- مديران مدارس و اولياي دانش آموزان البرزي از سرويس اياب و ذهاب به عنوان مهمترين مشكل مدارس استثنايي اين استان ياد كردند.

به گزارش ايرنا، هر ساله يكي از دغدغه هاي اولياي دانش آموزان در طول سال تحصيلي را به دليل دور بودن مدارس و مسافت طولاني مدرسه تا خانه را سرويس فرزندانشان تشكيل مي دهد.
به گفته آنان اين مشكل ويژه براي دانش آموزاني كه از نظر جسمي ،حركتي و ذهني نسبت به دانش آموزان سالم كه در مدارس عادي درس مي خوانند دوچندان است.
اولياي اين دانش آموزان كه اكثرا از نظر مالي در وضعيت ضعيف و متوسطي قرار دارند عنوان مي كنند كه ديگر توان هزينه هاي بالاي فرزندشان به خصوص از نظر اياب و ذهاب و درماني و دارويي ندارند.
اين والدين خواستار توجه مسئولان استاني از جمله مديران كرجي در رفع برخوردار شدن دانش آموزان استثنايي مدارس البرز از سرويس رايگان و همچنين كمك هاي خيري در تامين نيازهاي دارويي فرزندانشان شدند.
مادر مليكا دشتكي از دانش آموزان مدرسه استثنايي دكتر اسپرورين در كرج گفت: به دليل وضعيت جسماني فرزندانمان ناچار هستبم براي رفت و آمد به مدرسه از سرويس استفاده كنند.
وي بيان كرد: هزينه سرويس دانش آموزان در مدارس استثنايي در حد بالابي قرار دارد.
وي گفت : همسر من كارگر است و توان پرداخت هزينه سنگين سرويس را براي دخترم ندارد.
پدر دانش آموز فاطمه حسيني نيز خاطر نشان كرد: حداقل هزينه سرويس براي دانش آموزان ابتدايي حدود 100 هزار تومان در هر ماه است.
وي با اشاره به اينكه سرويس دانش آموزان استثنايي در بسياري از استان ها از جمله در تهران رايگان است، يادآور شد: چندين سال است كه هزينه اياب و ذهاب دانش آموزان استثنايي تهران را شهرداري تهران پرداخت مي كند.
وي تصريح كرد: اولياي دانش آموزان استثنايي در البرز نيز به دليل هزينه هاي خاص و بالايي كه اين دانش آموزان براي خانواده هايشان دارند، چندين سال است كه پيگير خدمات اياب و ذهاب رايگان به دانش آموزان استثنايي در اين استان شده اند ولي تا كنون نتيجه اي نگرفته اند.
پدر دانش آموز مهدي شفيعي از هشتگرد نيز بيان كرد: هزينه رفت و آمد دانش آموزان استثنايي البرز به خصوص دانش آموزاني كه از مناطق روستايي و دور مثل فرديس و مارليك به كرج مراجعه مي كنند در سطح بالايي است.
وي اضافه كرد: بيشتر جمعيت دانش آموزان استثنايي براي رفت و آمد از سرويس استفاده مي كنند در حالي كه اقدامي براي حمايت از خانواده هاي اين دانش آموزان در قالب ارائه خدمات رايگان سرويس انجام نمي گيرد.
رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي البرز ضمن تائيد مشكل اياب و ذهاب دانش آموزان استثنايي اين استان به خبرنگار ايرنا گفت: حدود 90 درصد دانش آموزان مدارس استثنايي اين استان از سرويس استفاده مي كنند و 10 درصد باقي مانده نيز توسط اوليا به مدرسه آورده مي شوند.
عباس كشاورز افزود: در استان البرز به ويژه در شهر كرج به دنبال ايجاد بستر لازم براي برخورداري دانش آموزان از سرويس رايگان هستيم.
وي با بيان اينكه بيش از 4 سال متوالي است كه پيگير اين موضوع مهم در البرز از جمله در كرج هستيم، يادآورشد: استفاده دانش آموزان استثنايي از اياب و ذهاب رايگان در 24 آذر ماه 95 به تصويب شوراي آموزش و پرورش البرز رسيده اما تا كنون نتيجه اي حاصل نشده است.
رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي البرز به توان مالي ضعيف خانواده هاي دانش آموزان استثنايي اين استان اشاره كرد و افزود: از سال گذشته كه اين مشكل مهم دانش آموزان استثنايي مصوب شده تا كنون به دنبال آن هستيم ولي همچنان در مسير پيگيري اين مصوبه مهم در فرمانداري و شوراي اسلامي شهر در حال رفت و آمد هستيم تا به نتيجه برسد.
كشاورز ادامه داد:هزينه سرويس دانش آموزان استثنايي در اين استان ماهانه بين 80 تا 270هزار تومان براي هر دانش آموز است.
وي گفت: هزينه اياب و ذهاب دانش آموزان البرز در طول يك سال تحصيلي 10 ميليارد ريال مي شود كه تامين آن مي تواند نقش بسزايي در برخوردار شدن دانش آموزان استثنايي اين استان از خدمات رايگان اياب و ذهاب داشته باشد.
وي تصريح كرد: در البرز 51 مدرسه دولتي و 2 مدرسه غير دولتي استثنايي دخترانه و پسرانه فعال است كه در آن 1812 دانش آموز تحصيل مي كند.
وي تاكيد كرد: حضور در كلاس هاي درس براي دانش آموزان استثنايي البرز به دليل دوري مسافت با مدارس استثنايي و همچنين هزينه هاي سنگين اياب و ذهاب براي خانواده ها بسيار سخت و طاقت فرساست كه نياز به حمايت با اجرايي كردن مصوبه رايگان سرويس دانش آموزان استثنايي البرزي در شوراي آموزش و پرورش اين استان دارد.
2819/1535خبرنگار: مهين مالمير**انتشار دهنده:داريوش غفاري