دانشگاهيان اردبيلي سخنان رئيس جمهوري آمريكا را محكوم كردند

اردبيل - ايرنا - دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلي با برگزاري تجمع اعتراضي در مقابل مسجد اين دانشگاه، سخنان رئيس جمهوري آمريكا را محكوم كردند.

به گزارش ايرنا از روابط عمومي دانشگاه محقق اردبيلي ، حجت الاسلام عبدالله حسني رئيس دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي استان اردبيل روز شنبه در اين تجمع اعتراض آميز گفت: بار ديگر رئيس جمهوري آمريكا ادعاهاي باطل خود را علني كرده و به نظام جمهوري اسلامي توهين كرد.
وي افزود: اين فرد در سخنان سخيفش، ارزشي ترين و معنوي ترين نيروي ما يعني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را در رده تكفيري ها و تروريست ها قرار داد كه نشان دهنده نفوذ سپاه در قلوب مسلمانان و مردم كشور است.
حسني با اشاره به اينكه اولياي سپاه، خدا و اولياي آنها و رهبرانشان شيطان است، تشريح كرد: انقلاب اسلامي برگرفته از انقلاب علوي و انقلاب عاشورا است.
مسوول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه محقق اردبيلي اضافه كرد: همانطور كه انقلاب عاشورا بعد از هزار و 400 سال زنده مانده انقلاب اسلامي هم زنده خواهد ماند.
او افزود: ترامپ بداند كه بزرگتر از آنها بهترين هاي ما را به شهادت رساندند اما نتوانستند كاري از پيش برند و قطعا اين ها هم نخواهند توانست.
او اظهار كرد: توهين رئيس جمهوري آمريكا از آن طرف دنيا به نيروهاي ما حاكي از آن است كه ما دنيا را مي گيريم و وعده هاي قرآن عملي مي شود چرا كه قرآن به ما وعده داده كه آرمان هاي قرآني دنيا را فرا خواهد گرفت.
رئيس دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي استان اردبيل ادامه داد: ما تا آخرين قطرات خون خود، حججي وار از انقلاب اسلامي و نظام دفاع خواهيم كرد.
در اين تجمع اعتراض آميز، دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلي با قرائت بيانيه اي، سخنان سخيف رئيس جمهوري آمريكا را محكوم كردند.
خبرنگار: گيتي طالبي ** انتشار دهنده: سيفعلي موسي زاده
6018/6016