22 خانه امن براي زنان تحت خشونت خانگي در كشور فعال است

رشت - ايرنا - مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي بهزيستي كشور گفت: هم اكنون 22 خانه امن ويژه زنان تحت خشونت خانگي در كشور فعال است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، فريبا درخشان نيا روز چهارشنبه در نشست خبري به مناسبت افتتاح اولين خانه امن در گيلان در جمع خبرنگاران رسانه هاي گروهي در بهزيستي استان در رشت اظهار داشت: از اين تعداد، 15 مركز غيردولتي و هفت مركز دولتي در استان هايي از جمله مركزي، قم، گلستان، اصفهان، چهار محال و بختياري، ايلام، سيستان و بلوچستان ارائه خدمات مي كنند.
وي با بيان اين كه خانه امن پناهگاهي براي اسكان زنان و كودكان همراه آنان است، افزود: اين زنان به دليل در معرض خشونت واقع شدن و يا احتمال مورد خشونت قرار گرفتن، نياز به اسكان در محل امن دارند.
وي با اشاره به ارايه تمامي حمايت هاي رواني اجتماعي از زنان در خانه امن، بيان كرد: در خانه امن، مداخلات به صورت كوتاه مدت براي پاسخگويي به نيازهاي اساسي مانند خوراك، پوشاك، سرپناه و امنيت و مداخله هاي بلند مدت شامل اقدامات تخصصي به منظور حمايت و توانمندسازي مراجعان انجام مي شود و به صورت شبانه روزي در دسترس است.
مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي بهزيستي كشور با بيان اين كه مدت زمان اقامت زنان تحت خشونت خانگي بر اساس دستورالعمل چهار ماه است، اضافه كرد: اين مدت پس از بررسي هاي كارشناسانه قابل تمديد است.
وي با بيان اين كه در خانه هاي امن مددكار اجتماعي، روانشناسان باليني ، مشاور حقوقي، پزشك و روانپزشك فعاليت دارند، اظهار كرد: اورژانس اجتماعي از طريق خط تلفن 123 يكي از راه هاي معرفي زن تحت خشونت و پذيرش وي در خانه امن است.
درخشان نيا بيان داشت: تا پايان سال جاري، در صورت تمايل بهزيستي استان ها، خانه امن در ساير استان هاي فاقد اين خانه، داير مي شود.

*فعاليت 200 مركز اورژانس اجتماعي در كشور
مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در ادامه نشست خبري در جمع خبرنگاران استان گيلان در رشت بيان داشت: در زمان حاضر ، 200 مركز اورژانس اجتماعي در كشور فعال است.
وي خدمات به زنان در بخش هاي همسر آزاري و خشونت خانگي را از جمله فعاليت هاي مراكز اورژانس اجتماعي بهزيستي در كشور عنوان و اظهار كرد: بر اساس فعاليت هاي سال گذشته، يك هزار و 600 زن در كشور تحت خشونت قرار گرفتند كه بخشي از آنها به خانه امن هدايت شدند.
درخشان نيا با بيان اين كه رويكرد سازمان بهزيستي حمايت از همه زنان تحت خشونت است، اضافه كرد: بر اساس طبقه بندي خشونت شامل جسمي، رواني و اقتصادي است كه بيشترين خشونت ها در استان ها، جسمي و رواني است.

* افزايش شدت و ميزان خشونت، زنگ خطري براي همه ماست
مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با بيان اين كه ميزان و شدت خشونت بالا رفته ، اظهار كرد: اين موضوع زنگ خطري براي همه ماست.
خشونت هر نوع بدرفتاري است كه از يك نفر سر مي زند و باعث آسيب ديدن يا آزار يك نفر ديگر يا چند نفر ديگر مي شود، اگر كسي اين نوع بدرفتاري را داشته باشد، مي گوييم كه او رفتار خشني دارد و خشونت مي كند و اگر كسي هم رفتار خشن او را قبول يا تحمل كند و سعي نكند كه جلوي او را بگيريد، مي گوييم كه او قرباني خشونت يا بدرفتاري، يك آدم خشن شده است.
درخشان نيا در ادامه سخنانش با بيان اين كه امسال سند راهبردي حمايت هاي رواني اجتماعي از قربانيان خشونت در حال انجام است، تصريح كرد: اين اقدام كار تخصصي است كه فراخوان از دانشگاه هاي مادر انجام گرفته كه قرار است يكي از دانشگاه هاي مطرح در تهران اين سند راهبردي را براي ما تدوين كند.
وي در تشريح اين سند بيان داشت: تمامي حمايت هاي رواني و اجتماعي و اين كه برنامه ريزي بايستي چگونه باشد تا قربانيان خشونت كمترين آسيب را داشته باشند و حتي رويكرد اجتماعي در آن مد نظر است.
وي در ادامه با اشاره به نقش مهم رسانه ها در اطلاع رساني و تنوير افكار عمومي خاطر نشان كرد: بيش از 160 فعاليت در بهزيستي تعريف شده اما مردم از همه اين فعاليت ها باخبر نيستند.
نخستين خانه امن و مركز حمايت از دختران در معرض آسيب روز چهارشنبه با حضور فريبا درخشان نيا مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي بهزيستي كشور در گيلان گشايش يافت.
خبرنگار: شادي خورشيدي سدهي ** انتشاردهنده: بابايي
7286 /6030