امضای تفاهم نامه همكاری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و وزارت آموزش عالی اندونزی

شیراز - ایرنا- تفاهم نامه همكاری علمی - پژوهشی بین پایگاه استنادی جهان اسلام مستقر در شیراز و وزارت تحقیقات، فناوری و آموزش عالی اندونزی امضا شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از اداره روابط عمومی و همكاری علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، محمدجواد دهقانی سرپرست این پایگاه گفت: وزیر تحقیقات، فناوری و آموزش عالی اندونزی با حضور در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در شیراز یك سند تفاهم همكاری در زمینه همكاری های علمی و تحقیقاتی با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در تاریخ 18 مهرماه 1396مبادله كرد.
پروفسور محمد ناصر وزیر تحقیقات ، فناوری و آموزش عالی اندونزی كه در راس یك هیات عالی رتبه دانشگاهی از جمله معاون ارتباطات بین الملل خود و نیز روسای دانشگاه های فناوری باندونگ و دانشگاه گاجامادا به شیراز سفر كرده بود، با هدف آشنایی با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و نیز خدمات علمی-پژوهشی آن از این پایگاه دیدار كرد.
در مراسم تبادل این تفاهم نامه همچنین آقای علیم الدین، سفیر جمهوری اندونزی در ایران، عباس قنبری باغستان رایزن علمی ایران در منطقه شرق آسیا، گشتاسبی رئیس دانشگاه شیراز و مقدسی رئیس دانشگاه صنعتی شیراز نیز حضور داشتند.
پروفسور محمد ناصر، وزیر تحقیقات، فناوری و آموزش عالی طی سخنانی پس از تبادل این تفاهم نامه ضمن ابراز خوشحالی از شروع همكاری وزارت تحت مدیریت وی و نیز دانشگاه های این كشور با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، خواستار حضور قوی تر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اندونزی در ISC و به تبع آن در بین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی جهان اسلام شد.
در این مراسم رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گزارش مفصلی از وضعیت فعلی رشد و توسعه علمی دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی اندونزی، مقایسه جایگاه و رتبه دانشگاه های اندونزی با سایر كشورهای اسلامی به لحاظ تولید علم و نیز ارایه نقشه راه آینده توسعه علمی دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی این كشور ارایه داد.
این تفاهم نامه در چارچوب سند همكاری منعقده میان دولت جمهوری اندونزی و دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه همكاری علمی فناوری(امضا شده درسال 1393) مبادله شده است.
در تفاهم نامه مذكور بر سه هدف اصلی شامل تبادل اطلاعات وتجربیات درمدیریت انتشارات علمی پژوهشی درحوزه های دارای منافع دوجانبه، تشویق وتسهیل همكاری میان موسسات و سازمان های مرتبط با تحقیقات برای افزایش رویت پذیری مقالات علمی پژوهشی انتشارات علمی درسطح بین المللی و رشد تبادل دانشمندان، متخصصان، استادان و دانشجویان موسسات و سازمان های پژوهشی بین دو كشور تاكید شده است.
رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام سه هفته پیش نیز در سفر به كشور اندونزی یك تفاهم نامه همكاری علمی و تحقیقاتی با وزارت امور دیانت این كشور و نیز 13 دانشگاه بزرگ این كشور از جمله دانشگاه های شبكه محمدیه امضا كرده بود.
دریافت خبر:‌سید احمد نجفی ** انتشاردهنده:‌غلامرضا مالك زاده
2027/ 1876