45 درصد مدارس كردستان تحت پوشش طرح های پیشگیری از آسیب های اجتماعی قرار می گیرند

سنندج- ایرنا- رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش كردستان گفت: در سال تحصیلی جاری 45 درصد مدارس استان تحت پوشش طرح های چهارگانه پیگیری از آسیب های اجتماعی قرار می گیرند.

محمدرضا سورسوری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این طرح ها شامل 'طرح آموزش مهارت های مراقبت از خود'، 'طرح مدارس عاری از خطر'، 'طرح مدارس مراقب پیشگیری با رویكرد اجتماع - محور و ' طرح آموزش مهارت های مقابله با اعتیاد و آسیب های اجتماعی' است.
وی افزود: از میان این طرح ها، 'طرح مدارس مراقب پیشگیری با رویكرد اجتماع- محور' از جمله طرح هایی است كه مختص مقطع خاصی نیست و قابلیت اجرایی شدن در تمامی مقاطع تحصیلی را دارد.
رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش كردستان ادامه داد: در این طرح تلاش می شود با استفاده از ظرفیت های محلی، آسیب های موجود در مدرسه محل اجرای طرح شناسایی و با آن مقابله شود.
وی اظهار كرد: 'طرح مدارس عاری از خطر' مختص مدارس متوسطه دوم است و هدف از اجرای آن مصونیت بخشی دانش آموزان در برابر آسیب های اجتماعی، سوء مصرف مواد و رفتارهای پر خطر از طریق كاهش عوامل مخاطره آمیز است.
سورسوری افزود: همچنین به دانش آموزان مقطع ابتدایی مهارت های تصمیم گیری و دوست یابی در قالب 'طرح آموزش مهارت های مراقبت از خود' آموزش داده می شود.
به گفته وی 'طرح مهارت های مقابله با اعتیاد و آسیب های اجتماعی' مختص مدارس متوسطه اول است كه براساس آن، مهارت هایی همچون كنترل هیجان، حل مساله، آشنایی با رفتارهای پرخطر و تفكر انتقادی آموزش داده می شود.
سال تحصیلی جدید (97 - 96) در استان كردستان در سه هزار و 700 مدرسه شهری و روستایی با 12 هزار كلاس درس و حضور 285 هزار دانش آموز در سه مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم با 26 هزار پرسنل آموزشی، پرورشی و خدماتی آغاز شده است.
خبرنگار: افسانه گلباغی**انتشاردهنده: امید بهمنی
7348/6108