باران پرندگان زمستان گذران را به مازندران كشاند

ساري-ايرنا- بارش شديد باران و كاهش دما دريك هفته اخير درمازندران پرندگان زمستان گذران را به طبيعت اين خطه شمال كشور كشاند.

به گزارش خبرنگارايرنا،همساله با شروع فصل سرماي پاييزي افزون بر150 گونه ازپرندگان زمستان گذران با جمعيت افزون بريك ميليون و500 هزار بال به مازندران كوچ مي كنند.
رئيس اداره حيات وحش محيط زيست مازندران گفت كه با باران پاييزي هفته گذشته وكاهش 8 تا 10 درجه اي دما كوچ پرندگان زمستان گذران به اين استان شدت گرفت.
كوروس ربيعي يكشنبه درگفت وگوبا خبرنگارايرنا افزود: تا پيش از بارندگي به دليل كاهش آبگيري آببندان و تالاب ها در مازندران كوچ پرندگان با تاخير مواجه شده بود و پرندگاني كه كوچ داشتند نيز براي پيدا كردن آببندان يا ذخيرگاه مناسب دچار مشكل بودند.
وي اضافه كرد : در شرايط فعلي حدود 60 گونه از پرندگان زمستان گذران با جمعيت افزون بر 100 هزار بال وارد مازندران شدند و تا پايان آبان ماه حدود يك ميليون بال از پرندگان ديگر نيز به اين خطه شمال كشور مهاجرت خواهند داشت.
وي گونه هايي كه تاكنون به مازندران سفر كردند را شامل آب چليكا، خوتكا،با كلان، حواصيل، گيلار،بوتيمار، اردك غواصي اعلام كرد.
به گفته وي همزمان نيز تعداد از گونه هاي تابستان گذران شامل زنبورخواران و سبز قبا نيز طبيعت مازندران را ترك و به مناطق جنوبي كشور كوچ كردند.
مازندران علاوه برتالاب بين المللي و 2 تالاب فريدونكنار و كياسر افزون بر 800 آببندان با مساحت 17 هزار هكتار دارد كه با داشتن ذخيرگاه هاي مناسب اماكن مهم براي كوچ پرندگان زمستان گذران هستند.
براساس آمارهاي رسمي ، تاكنون بيش از 490 گونه جانوري از رده هاي مختلف مهره داران اعم از پرندگان، پستانداران، خزندگان، دوزيستان و ماهي ها در زيست بوم مازندران شناسايي شده اند.
پرندگان با 317 گونه از 58 خانواده ، پستانداران با 63 گونه و 19 خانواده ، دوزيستان با 9 گونه از 6 جنس و 6خانواده ، خزندگان با 26 گونه از 21 جنس و 11 خانواده و ماهي ها با 75 گونه بخشي از تنوع زيستي حيات وحش مازندران را تشكيل مي دهند.
خبرنگار: حسين فلاحتي** انتشاردهنده : محسن حسن نيا
6982/1899