100 هكتار زمين زراعي به دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اردبيل واگذار مي شود

اردبيل - ايرنا - رئيس دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه محقق اردبيلي گفت: زميني زراعي به مساحت حدود 100 هكتار به دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اين دانشگاه در حال واگذاري است كه اين موضوع مراحل اداري و قانوني خود را طي مي كند.

جبرائيل رزمجو روز شنبه افزود: اين زمين با توجه به نياز دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي به زمين هاي زراعي حاصلخيز و مناسب با مساعدت رئيس دانشگاه و با همكاري سازمان جهاد كشاورزي و اداره كل منابع طبيعي استان در حال واگذاري به دانشكده است.
وي اظهار كرد: با دريافت اين زمين و با احداث تاسيسات مورد نياز از جمله تاسيسات دامپروري، كيفيت كار آموزشي و پژوهشي دانشجويان و اعضاي هيات علمي ارتقا يافته و ضمن افزايش درآمد دانشكده تحولي اساسي در كيفيت ارائه دروس عمليات كشاورزي و كارورزي كه نقش موثري در افزايش مهارت ها و توانمندي هاي دانشجويان و فارغ التحصيلان بخش كشاورزي دارند، خواهد داشت.
رزمجو با اشاره به اينكه در نيمه اول سال جاري، در آمدهاي دانشكده حدود 800 ميليون ريال بوده تصريح كرد: پيش بيني مي شود كه تا پايان سال اين رقم به بيش از يك ميليارد و 500 ميليون ريال برسد.
رئيس دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه محقق اردبيلي افزود: در مزرعه آموزشي و تحقيقاتي فعلي دانشكده (بابلان) براي افزايش كيفيت و كميت محصولات كشاورزي و توليدي و بهبود مهارت آموزي دانشجويان و افزايش كيفيت طرح هاي تحقيقاتي و پايان نامه هاي دانشجويي، تسطيح مزرعه و اصلاح خاك انجام شده و سيستم آبياري باراني و شبكه توزيع آب راه اندازي شده و به بهره برداري رسيده است.
او با اشاره به تعداد رشته ها و دانشجويان دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه محقق اردبيلي تصريح كرد: در حال حاضر 13 رشته در مقطع كارشناسي، 28 رشته در مقطع كارشناسي ارشد و 20 رشته در مقطع دكتري وجود دارد و يك هزار و 300 نفر در مقطع كارشناسي، 610 نفر در مقطع كارشناسي ارشد و 270 نفر در مقطع دكتري مشغول به تحصيل مي باشند.
رزمجو با بيان اينكه هشت گروه آموزشي در اين دانشكده وجود دارد، اضافه كرد: گروه هاي آموزشي دانشكده شامل گروه هاي زراعت و اصلاح نباتات، گياهپزشكي، علوم باغباني و فضاي سبز، علوم دامي و صنايع غذايي، مهندسي بيوسيستم، مهندسي آب، علوم و مهندسي خاك و منابع طبيعي مي باشند.
وي اظهار كرد: دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه محقق اردبيلي 88 نفر عضو هيات علمي دارد كه 10 نفر آنها داراي مرتبه علمي استاد، 38 نفر داراي در مرتبه علمي دانشيار، 38 نفر در مرتبه علمي استاديار و 2 نفر در مرتبه علمي مربي هستند.
او تشريح كرد: براي ايجاد رشته هاي كارشناسي ارشد صنايع غذايي و دكتري علوم خاك اقدامات لازم انجام شده و قرار است رشته هاي مهندسي محيط زيست و شيلات و آبزيان را در مقطع كارشناسي راه اندازي كنيم.
وي با بيان اينكه بيش از 40 آزمايشگاه آموزشي و تحقيقاتي در دانشكده وجود دارد، گفت: اين دانشكده 3 واحد گلخانه اي تحقيقاتي و آموزشي فعال دارد و ساختمان جديد دانشكده با 10 كلاس آموزشي و 10 آزمايشگاه در حال احداث است.
رزمجو با بيان اينكه دانشكده داراي يك واحد كارگاه ماشين آلات كشاورزي با بيش از هزار متر مربع است، افزود: يك واحد آموزشي و تحقيقاتي گوسفند داري با ظرفيت 100 راس و يك واحد آموزشي و تحقيقاتي مرغداري با ظرفيت حدود 2 هزار قطعه از ديگر امكانات دانشكده است.
وي با اشاره به اينكه دانشكده داراي مزرعه آموزشي و تحقيقاتي به مساحت 10 هكتاري است، ادامه داد: مجموعه گلخانه جديدي بزودي احداث مي شود كه مراحل طراحي گلخانه و قرارداد به اتمام رسيده و در مرحله عقد قرارداد اجرا است و به زودي عمليات اجرايي آن نيز شروع خواهد شد.
به گفته رزمجو، اين واحد گلخانه اي در زميني به مساحت حدود هزار و 320 متر مربع با اعتبار حدود 12 ميليارد ريال احداث خواهد شد كه داراي 18 واحد تحقيقاتي و 6 آزمايشگاه خواهد بود.
دانشگاه محقق اردبيلي در سال 1357 با نام آموزشكده كشاورزي و با پذيرش 38 دانشجو در رشته كشاورزي عمومي فعاليت آموزشي خود را آغاز كرد و در حال حاضر در 201 رشته تحصيلي در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در حدود 11 هزار دانشجو دارد كه در 11 دانشكده مشغول تحصيل هستند.
خبرنگار: گيتي طالبي ** انتشار دهنده: سيفعلي موسي زاده
6018/6016