۱۳ مهر ۱۳۹۶،‏ ۱۰:۱۸
کد خبر: 82685836
T T
۰ نفر
مشكل اصلي حوزه زيست فناوري كشور چيست؟

تهران– ايرنا– بسياري از صاحبنظران نقش حوزه زيست فناوري را به عنوان تامين كننده نيازهاي ضروري جامعه، در خودكفايي اقتصادي و اقتدار كشورها بسيار تعيين كننده مي دانند، حوزه اي كه گفته مي شود چندان در ايران جدي گرفته نشده است.

به گزارش خبرنگار گروه علمي ايرنا، سال 1390 بود كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 705 خود نظر به اعلام زيست فناوري به عنوان يكي از اولويت‌هاي ملي فناوري در نقشه جامع علمي كشور در برنامه‌هاي توسعه پنج ساله اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و براساس پيشنهاد معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري، مصوبه اي را مبني بر برنامه ريزي دولت به منظور كسب 3 درصد سهم بازار جهاني در حوزه زيست فناوري تصويب و دولت را موظف كرد كه منابع لازم را براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه تامين كند.
زيست فناوري يا بيوتكنولوژي حوزه اي است كه صاحبنظران نقش آن را در تامين مايحتاج سه بخش غذا، سلامت و انرژي و بهره مندي از ويژگي اقتصاد درون زا و تحقق اقتصاد مقاومتي و در كل اقتدار كشور بسيار مهم، حياتي و اثرگذار مي دانند.
بر همين اساس و طبق ماده چهار مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي نيز موظف است با همكاري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، كل منابع تخصيصي كشور به حوزه زيست فناوري را شفاف‌سازي و اعلام كند.
حال چنان كه دكتر حميدرضا طهوري مدير گروه توليد، تجاري سازي و بازار ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در شهريورماه امسال اعلام كرد، هم اكنون ارزش محصولات زيست فناوري توليدي ايران حدود نيم ميليارد دلار يا دو هزار ميلياردتومان برآورد شده است كه براساس هدف تعيين شده در نقشه جامع علمي كشور براي سال 1404 بايد به حدود 30 ميليارد دلار برسد. سهمي كه براي تحقق آن در طول چهارسال اخير در كشور، بيش از 370 شركت دانش بنيان راه اندازي شده و انجمن هاي علمي، صنفي و اتحاديه هاي تخصصي، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراكز پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي مرتبط در حوزه هاي زيست فناوري كشاورزي، پزشكي، صنعتي، دريا و محيط زيست فعال شده اند.
افزون بر اين، تحقق اين سهم طبق اظهارات مصطفي قانعي دبير ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي نيازمند اقداماتي فراتر از تصويب مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و به طور حتم دستيابي به آن با توجه به رشد كشورهاي پيشرفته در اين حوزه مقداري سخت و دشوار به نظر مي رسد.

**سهم حوزه زيست فناوري در اقتصاد كلان كشور تعريف نشده
قانعي كه اخيرا چهارمين نمايشگاه زيست فناوري را با حضور بيش از 260 شركت دانش بنيان و هيات هاي خارجي برگزار كرد، اقدام شوراي انقلاب فرهنگي در الزام كشور در كسب سهم 3 درصد جهاني بازار حوزه زيست فناوري را نوعي فرهنگ سازي و ايجاد مطالبه مي داند كه در عين حال نيازمند پيوند با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اختصاص بودجه لازم است.
وي در گفت و گويي با خبرنگار گروه علمي ايرنا، ضمن تاكيد بر برنامه ريزي به منظور مشخص شدن سهم بخش هاي مختلف از جمله حوزه زيست فناوري در اقتصاد كشور اظهار كرد: در حال حاضر به هيج وجه در اقتصاد كلان كشور سهمي براي اقتصاد زيست فناوري تعريف نشده است كه برنامه ريزي براي تحقق آن شكل گيرد.
دبير ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ادامه داد: هنگامي كه برنامه كشور براي پنج يا 10 سال بسته مي شود، بايستي برنامه و سهم هر بخشي در اقتصاد كشور مشخص باشد، بعنوان مثال در كشورهاي پيشرفته سهم اقتصاد زيستي را تعيين مي كنند و براي آن برنامه ريزي و بودجه اختصاص مي دهند.

**برنامه ريزي براي تحقق سهم 5/1 درصدي بازار جهاني زيست فناوري
اما قانعي در ادامه با بيان اين كه ستاد توسعه زيست فناوري درحال تهيه برنامه افزايش سهم 5/1 درصدي اين حوزه در اقتصاد كلان است، در عين حال بر لزوم ورود سازمان مديريت و برنامه ريزي براي تحقق آن تاكيد كرد.
وي گفت: ما به صورت مشخص در حال تهيه اين برنامه ها هستيم و اميدواريم كه در بودجه سال هاي آتي و برنامه هاي سازمان مديريت اين برنامه ريزي نهادينه شده و سهم مشخص حوزه زيست فناوري به صورت ريز در بودجه، كاهش وابستگي به نفت و اشتغالزايي مشخص شود.
قانعي با تاكيد براين كه حوزه زيست فناوري ضمن برخورداري از يك حاشيه سود مناسب، در تامين انرژي، سوخت زيستي، غذا وكشاورزي و سلامت و دارو مي تواند نقش بسيار تعيين كننده اي داشته باشد، گفت: سرمايه گذاري مناسب در حوزه زيست فناوري، وضعيت اشتغال و توليد ناخالص داخلي كشور را بهبود خواهد بخشيد.
وي همچنين در خصوص نتابج حضور چندين هيات خارجي در چهارمين نمايشگاه زيست فناوري، با بيان اين كه در اين نمايشگاه برخي تفاهمنامه ها بين شركت هاي زيست فناوري كشور و اين كشورها شكل گرفت كه ليست آن موجود است، گفت: حداكثر تا سه ماه آينده نتايج قطعي كه منجر به قرارداد شود اطلاع رساني خواهد شد.
علمي ** 1836 **
گزارش:يوسف درويشي* انتشار: زهره محتشمي پور