اخذ مجوز اولين دانشجوي دكتري مشترك دانشگاه محقق اردبيلي با دانشگاه استراسبورگ فرانسه

اردبيل - ايرنا - رئيس گروه همكاري هاي علمي و بين المللي دانشگاه محقق اردبيلي از اخذ مجوز اولين دانشجوي دكتري مشترك (Dual Degree) دانشگاه محقق اردبيلي با دانشگاه استراسبورگ فرانسه خبر داد.

به گزارش ايرنا از روابط عمومي دانشگاه محقق اردبيلي ، دكتر محمدتقي آل ابراهيم روز چهارشنبه با بيان اينكه دانشگاه استراسبورگ فرانسه جز 100 دانشگاه برتر اروپايي است، گفت: پس از رايزني هاي گسترده با دانشگاه استراسبورگ فرانسه، اولين دانشجوي دكتري مشترك با اين دانشگاه از اداره دكتري اين دانشگاه مجوز گرفت.
وي افزود: در اين روش دانشجوي دكتري پس از طي دوره آموزشي در دانشگاه محقق اردبيلي و بررسي رزومه علمي در اداره دكتري دانشگاه استراسبورگ فرانسه، براي انجام تز عازم دانشگاه استراسبورگ فرانسه مي شود.
آل ابراهيم ادامه داد: اين دانشجو داراي يك استاد راهنما از دانشگاه محقق اردبيلي و يك استاد راهنما از دانشگاه استراسبورگ فرانسه خواهد بود و از هر 2 دانشگاه مدرك رسمي دريافت خواهد كرد.
دانشگاه محقق اردبيلي در سال 1357 با نام آموزشكده كشاورزي و با پذيرش 38 دانشجو در رشته كشاورزي عمومي فعاليت آموزشي خود را آغاز كرد و در حال حاضر در 201 رشته تحصيلي در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري حدود 11 هزار دانشجو دارد كه در 11 دانشكده مشغول تحصيل هستند.
خبرنگار: گيتي طالبي ** انتشار دهنده: سيفعلي موسي زاده
6018/6016