دانشگاه محقق اردبيلي 121 مقام كشوري و منطقه اي كسب كرد

اردبيل - ايرنا - معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه محقق اردبيلي از كسب 121 مقام كشوري و منطقه اي در 2 سال اخير در حوزه فرهنگي و اجتماعي اين دانشگاه خبر داد.

دكتر عباس فني اصل روز دوشنبه گفت: در اين مدت 20 مقام كشوري و 101 مقام منطقه اي در حوزه فرهنگي و اجتماعي به ثبت رسيده است.
وي افزود: علاوه بر رشد چند برابري ميزان افتخارات منطقه اي و ملي دانشگاه در حوزه فرهنگي و اجتماعي، نرخ تنوع افتخار نيز از رشد مطلوبي برخوردار بوده طوري كه افتخارات در بخش هاي مختلف تشكل هاي دانشجويي به طور متناسب پخش شده است.
به گزارش ايرنا از روابط عمومي دانشگاه محقق اردبيلي ، فني اصل با اشاره به اين كه در 2 سال اخير بيش از يك هزار و 500برنامه فرهنگي و اجتماعي در دانشگاه اجرا شده اظهار كرد: به طور ميانگين در 2 سال اخير به ازاي اجراي هر 12 برنامه فرهنگي و اجتماعي در دانشگاه يك افتخار در سطح كشوري يا منطقه اي در حوزه فرهنگي و اجتماعي به ثبت رسيده كه اين مهم نشان از وضعيت موثر و مطلوب برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي دارد.
دانشگاه محقق اردبيلي در سال 1357 با نام آموزشكده كشاورزي و با پذيرش 38 دانشجو در رشته كشاورزي عمومي فعاليت آموزشي خود را آغاز كرد و در حال حاضر در 201 رشته تحصيلي در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در حدود 11 هزار دانشجو دارد كه در 11 دانشكده مشغول تحصيل هستند.
خبرنگار: گيتي طالبي ** انتشار دهنده: سيفعلي موسي زاده
6018/6016