صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی موظف به اجرای مصوبه دولت در خصوص سهم اضافه كار در مستمری بازنشسته ها است

تهران - ایرنا - رییس كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این كه صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی موظف به اجرایی كردن همه مصوبات ابلاغ شده دولت است، گفت: این صندوق موظف به اجرای بخشنامه افزودن سهم اضافه كار به مستمری بازنشستگان است.

سلمان خدادادی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در خصوص اظهارات اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری خود، مبنی بر این كه بخشنامه افزودن سهم اضافه كار به مستمری، شامل بازنشستگان سال 95 به بعد هم می شود، اظهاركرد: یك سری قوانین برای دولت وجود دارد؛ صندوق تامین اجتماعی، یك صندوق غیر دولتی، كارگری و حق الناس است كه مستقیما دولت نمی تواند بر این صندوق حكم كند،اما صندوق تامین اجتماعی از نظر عرفی موظف به تبعیت از قوانین جاری در خصوص بازنشستگی كشوری است.
وی تاكید كرد: اگر قانونی در ارتباط با مسائل كارمندی نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب شود، صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی همانند دیگر صندوق ها كه مشتمل بر 18 صندوق می شود، همگی موظف به تبعیت از قوانین جاری كشور هستند.
خدادادی تصریح كرد: این صندوق ها مستقل هستند و اگر قانونی برای بازنشستگان كشور مصوب می شود تمامی این صندوق ها موظف به تبعیت از قانون هستند.
وی افزود: در ارتباط با قوانین اخیر در برنامه ششم توسعه هم هر نوع مصوبه ای كه در ارتباط با امور بازنشستگی كشوری ابلاغ شده، سایر صندوق ها از جمله تامین جتماعی موظف به اجرای این موارد و مصوبات است.
رییس كمیسیون اجتماعی مجلس همچنین گفت: اگر دولت مصوب كند كه امسال افزایش حقوق 18 یا 14 یا 10درصد باشد آن را به كارمندان ابلاغ می كند. سایر وزارتخانه ها كه دارای صندوق های متعدد هستند مثلا صندوق تامین اجتماعی موظف به این افزایش هستند.
خدادادی تاكید كرد: این صندوق ها باید برای بازنشستگان و كارمندان خود به همان میزان كه دولت مصوب می كند افزایش مستمری دهند.
وی با بیان این كه مجلس آمادگی هر گونه همكاری را در این زمینه دارد، اظهاركرد: اگر خلاء قانون و مانع اجرایی برای موضوع باشد، قطع به یقین مجلس آماده است خلاء را در اسرع وقت برطرف كند.
به گزارش ایرنا، رییس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی ایرنا مبنی بر این كه با توجه به بخشنامه شماره 70 وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی برای بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی كه پس از سال 95 بازنشسته می شوند ، دولت چه تمهیداتی برای پرداخت سهم اضافه كار به مستمری آنان درنظر گرفته است، گفت : در خصوص بازنشسته های پس از سال 95 نیز متناسب با كسوری كه از اضافه كارشان كسر شده ، ضریبی محاسبه و به مستمریشان اضافه می شود.
محمدباقر نوبخت با بیان این كه برای مشمولان بیمه تامین اجتماعی كه پس از سال 1395 بازنشسته می شوند بخشنامه جدیدی ابلاغ نمی شود، افزود: برای این مشمولان بر اساس همان بخشنامه قبلی عمل می شود.
هیات وزیران در جلسه یكم دی ماه 95 به پیشنهاد مشترك سازمان اداری و استخدامی كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی قسمت دوم ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را تصویب كرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز اسفندماه سال گذشته، تصویب نامه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده (59) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه درخصوص محاسبه اضافه كار كاركنان دستگاه ‌های اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی در زمان بازنشستگی را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ كرد.
این آیین نامه شامل بازنشستگان تا پایان سال 1395 می شد كه امروز نوبخت در نشست خبری در پاسخ به سوالی تاكید كرد كه برای مشمولان بیمه تامین اجتماعی كه پس از سال 95 بازنشسته می شوند بخشنامه جدیدی ابلاغ نمی شود و برای این مشمولان بر اساس همان بخشنامه قبلی عمل می شود.
آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده (59) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:
ماده 1- حقوق بازنشستگی كاركنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تأمین اجتماعی كه قبل از 17/4/1393 از اضافه‌كار آنان كسور بازنشستگی كسر و به‌حساب صندوق تامین اجتماعی واریز شده است، به شرح و فرمول زیر محاسبه و پرداخت می‌ شود:
الف- سازمان تامین اجتماعی(Social security) موظف است در مورد هر یك از كاركنان یادشده با همكاری دستگاه اجرایی ذی‌ربط و با استفاده از مستندات مربوط، نسبت به مجموع اضافه‌كار ماهانه پرداختی كه از آن حق بیمه كسر شده است به مجموع اقلام حقوق و مزایای مشمول كسر حق بیمه در طول دو سال آخر خدمت (بدون احتساب مبالغ اضافه‌كار) حداكثر منتهی به 17 تیرماه سال 1393را محاسبه كند.
ب- نسبت (درصد) موضوع جزء (الف) در مبلغ میانگین حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات كشوری مشمول كسر حق بیمه (بدون احتساب اضافه‌كار) فرد ظرف دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی ضرب می‌شود.
پ- مبلغ حاصل از اعمال جزء (ب) در یك‌سی‌ام مجموع سنوات پرداخت حق بیمه از اضافه‌كار منتهی به تاریخ هفدهم تیرماه 1393 ضرب می‌شود.
ت- مبلغ به‌دست‌آمده از اعمال جزء (پ) به مبلغ مستمری بازنشستگی موضوع ماده (77) قانون تامین اجتماعی كه در آن متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده بدون لحاظ اضافه‌كار محاسبه ‌شده است، اضافه می‌شود. براساس آیین نامه جدید هیات وزیران، درصد و سهم اضافه كار از حقوق كاركنان ‌براساس فرمولی محاسبه و به مستمری و پاداش پایان خدمت بازنشستگی آنان افزوده می شود.
به گفته مسئولان سازمان تامین اجتماعی براساس آیین نامه جدید هیات وزیران، درصد و سهم اضافه كار از حقوق كاركنان ‌براساس فرمولی محاسبه و به مستمری و پاداش پایان خدمت بازنشستگی آنان افزوده می شود.
سیام*6984** 1449**1336
گفت و گو: امیر خان زاده*مهرنوش خانزائی

سرخط اخبار سیاست