ترافيك در آزادراه هاي قم - تهران و اراك سنگين است

قم- ايرنا- سرپرست پليس راه قم گفت: در حال حاضر آزادراه هاي تهران به سمت قم و قم به سمت اراك پرترددترين محورهاي مواصلاتي استان مي باشد كه از ترافيك سنگين برخوردار است.

سرهنگ احمد پوربافراني پنجشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: با توجه به اين كه سفرها از روز گذشته آغاز شده، ترافيك محورهاي مواصلاتي استان از ديروز سنگين است و پيش بيني مي شود اين وضعيت تا روز يكشنبه ادامه داشته باشد.
وي اضافه كرد: هم اكنون ترافيك كمربندي امام علي(ع) از سمت تقاطع 72 تن به سمت امامزاده جمال سنگين و روان است و ترافيك ساير محورهاي اصلي و فرعي استان نيز نيمه سنگين و يا سبك و روان است.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به موج بازگشت مسافران در روز يكشنبه، از عصر اين روز تردد كاميون و وسايل نقليه باري به جز حاملان مواد سوختي و فاسدشدني از محور سلفچگان به سمت قم ممنوع است.
پوربافراني ادامه داد: تا زماني كه ترافيك محور سلفچگان به سمت قم سبك و روان شود، محدوديت تردد وسايل نقليه باري در اين محور ادامه دارد.
وي به رانندگان توصيه كرد: با صبر و حوصله بيشتري رانندگي نمايند و ضمن رعايت فاصله طولي، زمان بيشتري را براي بازگشت از مسافرت اختصاص دهند.
وي ادامه داد: رانندگان هنگام تصادف خسارتي وسيله نقليه را به سمت راست هدايت كنند تا گره ترافيكي ايجاد نشود.
سرپرست پليس راه قم گفت: گشت هاي پليس راه به صورت آماده باش ضمن هماهنگي با عوامل اورژانس 115 و هلال احمر تا عادي شدن ترافيك مسيرها، در محورهاي مواصلاتي استان حضور دارند.
در استان قم 209 كيلومتر آزادراه، 191 كيلومتر بزرگراه، 178 كيلومتر راه اصلي و 155 كيلومتر راه فرعي وجود دارد و كل راه هاي شرياني استان 609 كيلومتر مي باشد.
استان قم داراي هشت راه مواصلاتي اصلي و چهار راه فرعي است كه از جمله آن ها مي توان به آزادراه قم - تهران، جاده قديم قم - تهران، بزرگراه قم - ساوه، جاده قديم قم - كاشان، آزادراه قم - كاشان، آزادراه قم - گرمسار و بزرگراه قم - سلفچگان - اراك اشاره كرد.
/2085/ 1175 خبرنگار: سميه حيدري ** انتشار: رضا عليمحمدي