6 رشته جديد دانشكده علوم دانشگاه محقق اردبيلي ايجاد مي شود

اردبيل - ايرنا - رئيس دانشكده علوم دانشگاه محقق اردبيلي ازايجاد 6 رشته جديد در اين دانشكده خبر داد.

دكتر صديف احدپور روز سه شنبه افزود: سه رشته رياضيات مالي، رياضي فيزيك و شيمي دارويي در مقطع كارشناسي، رشته هاي محيط زيست و نانوشيمي در مقطع كارشناسي ارشد و رشته نانوشيمي در مقطع دكتري در آينده نزديك در اين دانشكده داير خواهد شد.
وي با اشاره به وجودهفت گروه آموزشي در اين دانشكده تشريح كرد: در اين دانشكده 71 عضو هيات علمي وجود دارد كه 2 نفر آنها داراي مرتبه علمي مربي، 35 نفر با مرتبه علمي استاديار، 25 نفر دانشيار و 9 نفر با مرتبه علمي استاد تمام هستند.
احدپور با اشاره به آمار دانشجويان اين دانشكده در گروه هاي آموزشي مختلف گفت: 557 نفر دانشجو در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري گروه فيزيك، 453 نفر در سه مقطع گروه رياضيات و كاربردهاي آن، 213 نفر در سه مقطع گروه آمار و كاربردها، 190 نفر در مقطع كارشناسي گروه علوم كامپيوتر، 125 نفر در مقطع كارشناسي زمين شناسي، 578 نفر در سه مقطع گروه زيست شناسي و 338 نفر در سه مقطع گروه شيمي تحصيل مي كنند.
وي با بيان اينكه اين دانشكده 34 آزمايشگاه در رشته هاي مختلف دارد، اضافه كرد: دانشجويان با راهنمايي اساتيد در اين آزمايشگاه ها علاوه بر واحدهاي درسي، به پژوهش و تحقيق هم مي پردازند.
او همچنين با اشاره به فعاليت هاي پژوهشي دانشكده علوم از 92 تا نيمه دوم 95 ادامه داد: در اين مدت 9 كتاب تاليف شده، 64 مقاله علمي منتشر شده در مجلات علمي- پژوهشي، دو مقاله علمي- ترويجي، 86 مقاله ISI، 133 مقاله ارائه شده به همايش هاي داخلي، 57 مقاله ارائه شده در همايش هاي بين المللي، 41 مقاله پراستناد، 8 فرصت مطالعاتي براي اعضاي هيات علمي، 406 پايان نامه كارشناسي ارشد و 7 پايان نامه دكتراي تخصصي از جمله عملكردهاي علمي و پژوهشي دانشكده علوم بوده است.
احدپور اظهار كرد: اين دانشكده با تجهيزات و دستگاه هاي پراش اشعه ايكس، اسپكتروسكوپي مادون قرمز تبديل فوريه، اسپكتروسكوپي مادون قرمز، اسپكتروسكوپي پراكندگي بازتابشي، كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا، ميكروسكوپ الكتروني، دستگاه آناليز حرارتي، دستگاه جذب اتمي، لايه نشاني به روش Sputering، آزمايش لايه نشاني به روش Electronic Beam، پلاريمتر و رفراكتومتر آماده ارائه خدمات آزمايشگاهي به كاربران داخل و خارج از دانشگاه است.
رئيس دانشكده علوم دانشگاه محقق اردبيلي افزود: اين دانشكده داراي 32 كلاس درس، 34 آزمايشگاه، سه سالن كنفرانس، چهار سالن مطالعه و يك كتابخانه است.
دانشگاه محقق اردبيلي در سال 1357 با نام آموزشكده كشاورزي و با پذيرش 38 دانشجو در رشته كشاورزي عمومي فعاليت آموزشي خود را آغاز كرد و در حال حاضر در 201 رشته تحصيلي در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در حدود 11 هزار دانشجو دارد كه در 11 دانشكده مشغول تحصيل هستند.
خبرنگار: گيتي طالبي ** انتشار دهنده: سيفعلي موسي زاده
6018/6016