رفع تنش آبي در شهرهاي شيروان و اسفراين 117 ميليارد ريال نياز دارد

بجنورد- ايرنا- مديرعامل شركت آب و فاضلاب خراسان شمالي گفت: حل مشكل تنش آبي و تامين آب آشاميدني شهرهاي شيروان و اسفراين، 117 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد كه هم اكنون به علت كاهش نزولات جوي با مشكل مواجه هستند.

غلامحسين ساقي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: بخش عمده اي از آب آشاميدني مورد نياز شهروندان اسفراين و شيروان از آب هاي سطحي و سدهاي بيدواز و بارزو تامين مي شود اما، به علت كاهش بيش از ٤٠ درصدي بارش ها در سال آبي ٩٥-٩٦، تامين آب از طريق اين سدها امكانپذير نيست.
وي افزود: نياز است تا منابع جايگزين از طريق حفر و انتقال آب از چاه ها و منابع زير زميني در دستور كارقرار گيرد كه در اين زمينه نياز به 117 ميليارد ريال اعتبار وجود دارد.
وي تصريح كرد: براي اجراي طرح هاي آبرساني به شهر اسفراين 67 ميليارد ريال و براي آبرساني به شهر شيروان 50 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است.
ساقي افزود: در سطح كشورحدود سه هزار و 300 ميليارد ريال اعتبار براي اجراي طرح هاي آبرساني به شهرهايي كه با تنش آبي روبه رو شده اند، منظور شده است كه اميدوار به تخصيص اعتبار مورد نياز از اين محل هستيم.
مديرعامل و رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت آب و فاضلاب خراسان شمالي در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به اينكه ايجاد منابع پايدار در شهرهاي بزرگ اين استان اظهار كرد: اكنون آب مورد نياز شهروندان در بجنورد، اسفراين و شيروان از سد تامين مي شود و به نوعي براي ايجاد منابع پايدار آب در اين شهرها غفلت شده اين در حالي است كه بيش از٨٠ درصد از مشتركان اين شركت در اين سه شهر هستند.
وي تصريح كرد: وابسته بودن منابع آب اين شهرها به آب هاي سطحي سبب شده تا با كاهش ميزان بارندگي، شاهد تنش آبي در شهر شيروان و اسفراين باشيم.
ساقي گفت: ميزان بارندگي در سال آبي جاري درمقايسه با سال آبي گذشته، 40 درصد و نسبت به دوره آماري بلند مدت 30 درصد كاهش يافته است و ميزان كاهش بارندگي ها در اين مدت در شهر شيروان 48 درصد و در اسفراين 41 درصد به ثبت رسيده است.
وي با اشاره به اينكه اكنون آب تحويلي از سد بارزو در شيروان به صفر رسيده و ورودي به تصفيه خانه به طور كامل قطع شده است گفت: وضعيت تامين آب از سد بيدواز در اسفراين نيز نگران كننده است و بايد در اين زمينه براي تامين آب آشاميدني اين شهروندان از منابع زير زميني برنامه ريزي شود.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب خراسان شمالي خاطرنشان كرد: اعضاي شوراي برنامه ريزي استان با تامين 15 ميليارد ريال اعتبار براي آبرساني به شهر اسفراين و اختصاص 10 ميليارد ريال اعتبار براي آبرساني به شهر شيروان موافقت كرده اند كه باقي اعتبارات مورد نياز بايد از وزارت تامين شود.
اخبار خراسان شمالي را در كانال تلگرامي اخبار ايرنا خراسان شمالي به نشاني 🆔 @IRNABOJNURD پيگيري كنيد.
7185 / 6042 خبرنگار: كبري علي آبادي** انتشاردهنده: سيدحسين قدسي

سرخط اخبار استان‌ها