معاون توانبخشي بهزيستي: 100 هزار بيمار رواني مزمن در اين سازمان پرونده دارند

يزد- ايرنا - معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي از وجود 100 هزار بيمار رواني مزمن داراي پرونده در اين نهاد خبر داد و گفت: 11 هزار و 500 نفر از اين تعداد در مراكز شبانه روزي بهزيستي نگهداري مي شوند.

حسين نحوي نژاد روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در يزد با بيان اينكه ساير بيماران رواني مزمن از خدمات روزانه مراكز بهزيستي بهره مند مي شود، افزود:همچنين خدمات متنوعي به بيماران مزمن رواني از خدمات مددكاري تا مستمري نيز ارايه مي شود
وي با بيان اينكه 300 مركز به بيماران رواني مزمن اختصاص دارد، اظهار كرد: 200 مركز از اين تعداد روزانه و بقيه هم خدمات مراقبتي شبانه روزي به اين گروه از بيماران ارايه مي كنند.
نحوي نژاد اظهار اميدواري كرد، با ارايه خدمات مبتني بر جامعه نياز به تخت هاي نگهداري بيماران كمتر شود.
در اجراي طرح مبتني برجامعه خدمات آموزشي به خانواده ، ارجاع به سطوح بالاتر براي دريافت خدمات تخصصي ، تامين وسايل كمك توانخشي ، اشتغال معلولان به كسب و كارهاي خانگي به صورت شاگرد و استادي و مناسب سازي منزل ارايه مي شود.

** 15 هزار مجهول الهويه در بهزيستي
معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي در ادامه يادآور شد: 15 هزار معلول، سالمند يا بيمار رواني مجهول الهويه زير پوشش اين سازمان قرار دارند.
وي بيان كرد: مجهول الهويه فقط به اين معنا نيست كه شناسنامه ندارند بلكه تعدادي هويت دارند اما خانواده ها ؛ آنها را رها كرده اند و عملا حضانت شان از سوي دستگاه قضايي به بهزيستي واگذار شده و اين يكي از معضلات سازمان است.
نحوي نژاد در ادامه اين گفت و گو با بيان اينكه خدمات توانبخشي در جهت حركت توانمند سازي معلولان است، افزود: در سالجاري يكهزار و 500 ميليارد ريال به اين بخش اختصاص يافته كه اين رقم حدود 15 درصد بودجه حوزه توان بخشي سازمان است.
وي با بيان اينكه هزينه نگهداري معلولان بسيار زياد است ، افزود: تلاش اين است در سال هاي آتي به تدريج بودجه توانمندسازي و توان بخشي آموزشي افزايش يابد زيرا باور ما براين است كه هرچه اين بودجه و خدمات در اين بخش بيشتر باشد نياز به ايجاد آسايشگاهها و مراكز نگهداري جديد كم خواهد شد و خانواده ها اين توان را پيدا خواهند كرد كه معلولان را در كنار خود نگهداري كنند.
هم اكنون يك ميليون و 300 هزار فرد داراي معلوليت در بهزيستي كشور پرونده دارند كه از اين تعداد 35 درصد زنان و 65 درصد مردان هستند.
بيشترين درصد معلوليت به ترتيب شامل جسمي و حركتي، ذهني، شنيداري ، بينايي، معلوليت بيماري رواني مزمن و معلوليت گفتاري است و هشت درصد افراد داراي معلوليت را بيماران رواني مزمن تشكيل مي دهند.
معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي امروز براي شركت در همايش كميته هاي توانبخشي ، تسهيل دسترسي و مناسب سازي محيط زندگي معلولان كه به مدت 2 روز با حضور 130كارشناس اين سازمان ادامه دارد، وارد يزد شد.
وي در همايش ياد شده گفته بود، نبايد معلولان را خانه نشين و منزوي كرد، بلكه با مشاركت هاي مردمي و نهادهاي مختلف اجتماعي، بستر لازم را براي حضور اين قشر در جامعه فراهم كرد.
نحوي نژاد افزود: براي جلوگيري از انزوا و گوشه نشيني معلول بايد قوانين و مقررات در جامعه وضع شود كه آنها براساس آن گوشه نشين نشوند، زيرا انزواي معلول يعني ياس و نااميدي، دل مردگي ، گوشه نشيتي و ايجاد زخم بستر و بيماري در فرد است.
در اين همايش استفاده از وسايل فناوري كمكي مرتبط با افراد داراي آسيب شنوايي در فعاليت هاي روز مره ، مناسب سازي محيط زندگي و الگوهاي رفاه اجتماعي در ايران و جهان با حضور چند كارشناس ژاپني بحث و تبادل نظر مي شود.
وي همچنين در گفت و گو با خبرنگاران، تعداد معلولان كشور را يك ميليون و 300 هزار نفر ذكر كرد و گفت: از اين تعداد 450 هزار نفر افراد جسمي - حركتي هستند كه اطلاعات تمام معلولان كشور در اين سازمان ثبت و داراي پرونده هستند.
وي با بيان اينكه 30 هزار معلول ذهني در مراكز ويژه سازمان بهزيستي نگهداري مي شوند، اظهار كرد: بر اساس آمار سازمان بهداشت جهاني 10 تا 15درصد افراد هر جامعه را معلولان تشكيل مي دهند كه شامل معلوليت هاي خفيف تا شديد است.
معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي تاكيد كرد: اين سازمان معلولان را افرادي مي داند كه دچار معلوليت شديد باشند ، طوري كه امكان زندگي عادي براي آنها فراهم نيست كه حدود 2 درصد افراد جامعه را شامل مي شود.
هم اكنون 25 هزار و 200 معلول در بهزيستي استان يزد پرونده دارند و از خدمات آن بهره مند هستند.
40 درصد معلولان استان يزد جسمي حركتي، 27 درصد ذهني و بقيه داراي معلوليت شنوايي، بينايي و ديگر معلوليت ها هستند.
استان يزد يك ميليون و 138هزار نفر جمعيت دارد.
2088* 2047* خبرنگار: كبري دانشي دهج ** انتشار: عباسقلي اشكورجيري