معاون سازمان بهزیستی: 450 هزار معلول در ایران جسمی - حركتی هستند

یزد - ایرنا - معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی تعداد معلولان كشور را یك میلیون و 300 هزار نفر ذكر كرد و گفت: از این تعداد 450 هزار نفر افراد جسمی - حركتی هستند كه اطلاعات همه آنها در این سازمان ثبت و پرونده دارند.

حسین نحوی نژاد روز یكشنبه در حاشیه همایش كمیته های توانبخشی ، تسهیل دسترسی و مناسب سازی محیط زندگی معلولان كه با حضور 130 كارشناس سازمان به مدت 2روز در یزد ادامه دارد به خبرنگاران افزود: بیشترین گروه معلولان را افراد جسمی - حركتی تشكیل می دهند كه حدود 30 درصد این گروه را شامل می شود كه نیاز به خدمات ویژه دارند.
وی با بیان اینكه 30 هزار معلول ذهنی نیز در مراكز ویژه سازمان بهزیستی نگهداری می شوند، اظهار كرد: بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی 10 تا 15درصد افراد هر جامعه را معلولان تشكیل می دهند كه شامل معلولیت های خفیف تا شدید است.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی تاكید كرد: در حالیكه این سازمان معلولان را افرادی می داند كه دچار معلولیت شدید باشند ، طوری كه امكان زندگی عادی برای آنها فراهم نیست كه 2 درصد افراد جامعه را شامل می شود.
وی با بیان اینكه متاسفانه ایران در مناسب سازی معابر و مكان های عمومی در دنیا رتبه خوبی ندارد ، تصریح كرد: با وجود اینكه در قانون جامع حمایت از معلولان سال 84 اقداماتی در این زمینه پیش بینی و انجام شد،و واژه ای به عنوان مناسب سازی محیط وارد ادبیات اجتماعی و اقتصادی شده است، اما هنوز با عمل به قوانین و ورود داوطلبانه دستگاه‌ها برای مناسب سازی محیط فاصله داریم.
وی بیان كرد: طبق اطلاعات جمع آوری شده تاكنون30 درصد مناسب سازی محیط در بخش دولتی كشور انجام شده است ، باید مناسب سازی محیط برای معلولان به یك باور تبدیل شود .
نحوی نژاد از بازنگری اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان خبر داد و گفت: هم اكنون این قانون به صورت لایحه به مجلس ارائه شده است.
وی یادآور شد: یكی از دغدغه های مهم سازمان بهزیستی این است قوانین حمایتی مرتبط با معلولان از ضمانت اجرایی كافی باید برخوردار باشد و در بازنگری قانون حمایت از حقوق معلولان مجازاتی كه برای مسوولانی در زمینه مناسب سازی مجموعه خود كوتاهی می كنند ،دیده شده است.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی امروز در همایش یاد شده گفته بود، نباید معلولان را خانه نشین و منزوی كرد، بلكه با مشاركت های مردمی و نهادهای مختلف اجتماعی، بستر لازم را برای حضور این قشر در جامعه فراهم كرد.
به باور نحوی نژاد برای جلوگیری از انزوا و گوشه نشینی معلول باید قوانین و مقررات در جامعه وضع شود كه آنها براساس آن گوشه نشین نشوند، زیرا انزوای معلول یعنی یاس و ناامیدی، دل مردگی ، گوشه نشیتی و ایجاد زخم بستر و بیماری در فرد است.
در این همایش استفاده از وسایل فناوری كمكی مرتبط با افراد دارای آسیب شنوایی در فعالیت های روز مره ، مناسب سازی محیط زندگی و الگوهای رفاه اجتماعی در ایران و جهان با حضور چند كارشناس ژاپنی بحث و تبادل نظر می شود.
رونمایی از كتاب « وسایل كمكی برای زندگی روزانه افراد دارای معلولیت» و برپایی نمایشگاه وسایل توان بخشی معلولان از جمله برنامه های جنبی همایش یاد شده بود.
هم اكنون 25 هزار و 200 معلول در بهزیستی استان یزد پرونده دارند و از خدمات آن بهره مند هستند.
40 درصد معلولان استان جسمی حركتی، 27 درصد ذهنی و بقیه دارای معلولیت شنوایی، بینایی و دیگر معلولیت ها هستند.
استان یزد یك میلیون و 138هزار نفر جمعیت دارد.
2088* 2047* خبرنگار: كبری دانشی دهج ** انتشار: عباسقلی اشكورجیری