توانمندسازی معلولان از سیاست های حوزه توانبخشی بهزیستی است

یزد - ایرنا - معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی با بیان اینكه خارج كردن معلولان از انزوا و توانمندسازی آنها از سیاست های حوزه توانبخشی بهزیستی است، گفت: جامعه ای كه حضور معلول دركنار خود را نپذیرد، آن جامعه معلول است.

حسین نحوی نژاد روز یكشنبه در همایش كمیته های توانبخشی، تسهیل دسترسی و مناسب سازی محیط زندگی معلولان در یزد، افزود:نباید معلولان را خانه نشین و منزوی كرد، بلكه باید با مشاركت مردم و نهادهای اجتماعی، بستر لازم برای حضور این قشر در جامعه فراهم شود.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از انزوای معلول باید قوانین و مقرراتی در جامعه وضع شود كه معلول براساس آن گوشه نشین نشود.
نحوی نژاد یادآور شد: انزوای معلول به معنی یاس و ناامیدی، دل مردگی ، گوشه نشینی و ایجاد زخم بستر و بیماری در فرد معلول است.
وی با بیان اینكه در تعریف چند سال اخیر از واژه معلولیت، فقط به نقص و ناتوانی خود شخص نگاه نمی شود بلكه به جامعه پیرامون آن هم توجه می شود، تصریح كرد: در بسیاری جوامع فردی از معلولیت شدید برخوردار است اما جامعه پذیرای اوست و در اجتماع هم حضور فعال دارد.
وی با اشاره به مناسب سازی محیط برای رفت و آمد معلولان تاكید كرد: وقتی از عبور و مرور این قشر صحبت می كنیم فقط رمپ ، بالابر و آسانسور مدنظر ما نیست،بلكه باید زبان اشاره برای ناشنوایان به رسمیت شناخته شود.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی در ادامه توضیح داد، وقتی در مكان های عمومی از زبان نوشتاری استفاده می شود به خط بریل هم برای نابینایان توجه شود منظور این نوع مناسب سازی است.
نحوی نژاد افزود: اگر سازمان یا وزراتخانه ای برای جذب نیرو ، در مصاحبه استخدامی قوانینی را برای مصاحبه وضع و فرد معلول را حذف كند این مانع موجب گوشه نشینی معلول می شود.
وی بیان كرد: هركسی نقص دارد ،نباید دچار معلولیت و ناتوانی و دور شدن از چرخه اقتصاد و اجتماع شود، متاسفانه این اتفاق می افتد چون علت نقص های ایجاد شده در افراد را نادیده می گیریم و موازین را رعایت نمی كنیم.
وی اظهار كرد: وقتی فردی دچار معلولیت می شود از روز اول با مداخله به هنگام تلاش كنیم كه آسیب را به حداقل برسانیم تا فرد بتواند نقش اجتماعی خود را در جامعه كسب كند.

** دیدگاه منفی جامعه نسبت به معلولان اصلاح شود
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی افزود: دیدگاه های منفی افراد جامعه نسبت به معلولان باید تغییر كند زیرا این قشر از این موضوع رنج مضاعف می برند.

** بیشتر حوادث سالمندی در منزل رخ می دهد
وی با بیان اینكه سه چهارم حوادث سالمندی در داخل خانه رخ می دهد و منجر به معلولیت شدید فرد می شود، گفت: بنابراین مناسب سازی منازل برای افراد سالمند و معلول جدی گرفته شود.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی یادآور شد: این سازمان، پیشگیری از معلولیت ها را صرفا در مشاوره و غربالگری نمی داند بلكه انجام اقدام های دیگری مانند جلوگیری از ایجاد زخم بستر در معلولان ضایعه نخاعی و همچنین توانبخشی سالمندان برای جلوگیری از تشدید معلولیت آنان را نیز جزیی از پیشگیری می داند.

** نقش مناسب سازی منزل معلولان در توانمند سازی آنها موثر است
مدیر كل دفتر توانمندسازی معلولان بهزیستی كشور هم گفت: مناسب سازی منزل معلولان در توانمند سازی افراد نقش مهمی دارد و ابتدایی ترین پله توانمند سازی آنها دسترسی به محیط زندگی است.
افروز صفاری فرد، با بیان اینكه ارتقای كیفیت زندگی معلولان از اهداف سازمان بهزیستی است، افزود: دستورالعمل مناسب‌سازی منزل تدوین شده و آموزش های لازم برای كارشناسان هم در این زمینه برگزار شده است.
قائم مقام دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی در سازمان بهزیستی هم گفت: بهزیستی استان یزد با كسب 60 درصد بیشترین امتیاز را بین دستگاه های اجرایی در مناسب سازی محیط در سطح كشور كسب كرد.

**مناسب سازی محیط برای معلولان یك مطالبه است
سیدحسین خادم حسینی با بیان اینكه امروز مناسب سازی محیط برای معلولان به عنوان یك مطالبه مطرح است ،افزود: دستگاههایی كه در این زمینه كوتاهی می كنند باید پاسخگو باشند.
وی نقش سازمان های مردم نهاد(سمن ها) در مطالبه گری مناسب سازی محیط را مهم خواند و افزود:با توجه به اینكه مناسب سازی فضای شهر بر عهده شهرداری است امیدواریم در آینده شاهد طرح های شهرداری متناسب با قواعد مناسب سازی برای معلولان باشیم.
وی به رونمایی سامانه پیامكی ستاد مناسب سازی در سال گذشته اشاره كرد و گفت: در این سامانه هر شهروند در هر نقطه ای از كشور كه محلی دارای مشكل مناسب سازی می بیند با پیامك اعلام می كند.
وی یادآور شد: متاسفانه از زمان راه اندازی این سامانه سه هزار پیامك دریافت شد كه 70 درصد آن مربوط به مناسب سازی محیط بود و مابقی مربوط با سایر مشكل معلولان است.
همایش كمیته های توانبخشی، تسهیل دسترسی و مناسب سازی محیط زندگی معلولان با حضور 130 كارشناس به مدت دو روز در یزد ادامه دارد.
در این همایش به استفاده از وسایل فناوری كمكی مرتبط با افراد دارای آسیب شنوایی در فعالیت های روز مره ، مناسب سازی محیط زندگی و الگوهای رفاه اجتماعی در ایران و جهان با حضور چند كارشناس ژاپنی بحث و تبادل نظر می شود.
رونمایی از كتاب « وسایل كمكی برای زندگی روزانه افراد دارای معلولیت» و برپایی نمایشگاه وسایل توان بخشی معلولان از جمله برنامه های جنبی همایش یاد شده بود.
هم اكنون 25 هزار و 200 معلول در بهزیستی استان یزد پرونده دارند و از خدمات آن بهره مند هستند.
40 درصد معلولان استان یزد جسمی حركتی، 27 درصد ذهنی و بقیه دارای معلولیت شنوایی، بینایی و دیگر معلولیت ها هستند.
2088* 2047* خبرنگار: كبری دانشی دهج ** انتشار: عباسقلی اشكورجیری