مدير آموزش وپرورش گناوه: سرويس هاي مدارس نرخ مصوب را رعايت كنند

گناوه-ايرنا- مدير آموزش وپرورش گناوه گفت: رانندگان خودروهاي سرويس دانش آموزان مدارس ملزم هستند براساس نرخ مصوب كه 900 هزارريال براي يك ماه تعيين شده از دانش آموزان كرايه اخذ كنند در غير اين صورت با آنان برخورد خواهد شد.

به گزارش ايرنا، اسكندر احمدي روز يكشنبه در جلسه شوراي ترافيك آموزش وپرورش اين شهرستان افزود: در ايام تعطيلات مدارس در نوروز نيز رانندگان سرويس هاي مدارس بايد نصف نرخ مصوب را از دانش آموزان بگيرند.
وي اضافه كرد: دريافت بالاتر از اين نرخ تخلف محسوب مي شود و والدين دانش آموزان در صورت مشاهده به آموزش وپرورش گزارش دهند تا برابر مقررات با آنان برخورد شود.
مدير آموزش و پرورش گناوه اظهار كرد: سرويس هاي مدارس بايد داراي پروانه و كارت فعاليت باشند و روي خودروهاي خود برچسب نصب كنند و در صورت نداشتن مدارك لازم، راهنمايي و رانندگي اعمال قانون و آنان را جريمه خواهد كرد.
جانشين پليس راهنمايي و رانندگي گناوه گفت: همزمان با بازگشايي مدارس، براي سهولت در تردد دانش آموزان، ماموران راهنمايي و رانندگي در نقاط منتهي به مدارس مستقر خواهند شد.
ستوان يكم شاپور جمالي از مديران مدارس خواست سرويس هاي مدارس كه بيش از ظرفيت دانش آموز سوار مي كنند را به راهنمايي و رانندگي اطلاع دهند تا با آنان برخورد شود.
وي اظهاركرد: رانندگان سرويس هاي مدارس كه بدون برچسب اقدام به جابه جايي دانش آموزان كنند تخلف محسوب و اعمال قانون خواهند شد.
شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر با 103 هزارنفر جمعيت داراي 18 هزار دانش آموز است.
6164/6043**
خبرنگار: نعمت الله بهروزي** انتشار دهنده: خدانظر خواجه