سرانه فضاي سبز كلانشهر اراك 15 متر مربع از ميانگين كشور بيشتر است

اراك - ايرنا - مديرعامل سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري اراك گفت: سرانه فضاي سبز اين كلانشهر 15 و هفت صدم متر مربع از ميانگين شاخص كشور بيشتر است.

مرادعلي عباسي روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: سرانه فضاي سبز كلانشهر اراك به ازاي هر نفر 22 و 57 صدم متر مربع است و اين شاخص در كشور هفت و نيم متر مربع به ازاي هر نفر است.
وي بيان كرد: سرانه متعارف و قابل قبول سرانه فضاي سبز در شهرهاي ايران بر اساس شرايط اقليمي هفت تا 12 متر مربع است.
مديرعامل سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري اراك ادامه داد: شاخص تعيين شده فضاي سبز از سوي سازمان ملل به ازاي هر نفر 20 تا 25 متر مربع عنوان شده است.
عباسي عنوان كرد: سرانه فضاي سبز در اصفهان 23 و 15 صدم متر مربع، در تهران 15متر مربع و در كرج 6 متر مربع است كه در سنجش وضعيت سرانه فضاي سبز، اراك به نسبت اين كلانشهرها نيز مناسب است.
وي گفت: آلودگي هوا از دغدغه هاي مهم مردم اراك است و اين سازمان همه تلاش خود را براي افزايش سرانه فضاي سبز به كار گرفته است.
مديرعامل سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري اراك اضافه كرد: وسعت فضاي سبز كلانشهر اراك يكهزار و 336 هكتار است كه 421 هكتار آن به شكل 125 بوستان است.
عباسي اظهار كرد: بيشتر فضاي سبز اراك به صورت نوارهاي جنگلي و در منطقه سنجان و كرهرود است و در معرض ديد عموم قرار ندارد و انتظار مردم اين شهر افزايش فضاهاي سبز در قالب پارك و بوستان است كه اين مهم نيز با جديت در دستور كار قرار دارد و از برنامه هاي اولويت دار شوراي اسلامي دوره پنجم نيز است.
وي گفت: كمبود منابع آبي يكي از مشكلات مهم در اراك است و تدابير ويژه اي براي مديريت اين منابع و بهره گيري از آبياري هاي نوين در فضاي سبز انديشيده شده است.
مديرعامل سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري افزود: سيستم آبياري براي فضاي سبز منطقه چقا اراك زير سطحي است و بهره گيري از اين نوع آبياري و به شكل قطره اي بر اساس فازبندي در ساير مناطق شهر از برنامه هاي مهم اين سازمان است.
عباسي تصريح كرد: بي توجهي مردم به فضاي سبز اراك نيز از ديگر مشكلات است كه با وجود اطلاع رساني هاي گسترده در سطح شهر تاكنون اين مهم مورد بي مهري است و انتظار مي رود مردم در حفظ و توسعه فضاي سبز در اراك همكاري خوبي با شهرداري داشته باشند.
اراك مركز استان مركزي و يكي از هشت كلانشهر اراك است كه در اين منطقه 520 هزار نفر جمعيت زندگي مي كنند.
3005/6013/خبرنگار: معصومه صفري***انتشار دهنده:مژگان حيدري