عضو شوراي شهر تهران: مشاركت مالي شهرداري در طرح هاي مختلف بايد دقيقا مشخص باشد

شهرري ـ ايرنا ـ عضو شوراي اسلامي شهر تهران، ري و تجريش با اشاره به تذكر برخي از اعضا در خصوص نحوه هزينه هاي شهرداري در مراسم اربعين، گفت: تاكيد اصلي اعضاي شورا اين است كه مشاركت مالي شهرداري در طرح هاي مختلف دقيقا مشخص باشد.

الهام فخاري روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه مشاركت و حمايت از راهپيمايي عظيم اربعين طرحي چند دستگاهي است كه يكي از همراهان آن شهرداري تهران است افزود: اعضاي شوراي شهر پنجم بر حسابرسي مالي دقيق و نحوه هزينه كرد منابع حساسيت دارند.
وي با بيان اينكه همه اعضاي شوراي شهر در اصل مشاركت در اجراي شايسته پياده روي عظيم اربعين همدلي و همراهي دارند ادامه داد: بايد چگونگي ايفاي نقش شهرداري و ميزان مشاركت اين نهاد در اين طرح عظيم و همچنين ابعاد آن مشخص و روشن باشد.
فخاري گفت: براساس گزارش هاي دريافتي شهرداري در دوره مديريت گذشته از مبلغ مصوب شورا درباره اين پياده روي فراتر رفته و پيگيري مالي اين مساله مدنظر است.
وي گفت: به رغم اينكه دستگاه هاي مختلف در برگزاري اين راهپيمايي مشاركت داشته اند اما شهرداري به موضوع كاري كميته هاي ديگر ستاد برگزاري اين راهپيمايي ورود كرده و از مسئوليت هاي تعريف شده براي خود فراتر رفته است.
6139
انتشاردهنده: محمد بيدارمنش