اهداي نشان پايتخت فرهنگي جهان اسلام به شفيعي كدكني

مشهد-ايرنا- نشان 'مشهد پايتخت فرهنگي جهان اسلام' توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به دكتر محمدرضا شفيعي كدكني اهدا شد.

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي، دكتر سيد عباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به همراه دكتر محمد جعفر ياحقي استاد دانشگاه فردوسي و عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي، سيد سعيد سرابي مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي و دست اندركاران دبيرخانه پايتخت فرهنگي جهان اسلام روز گذشته با دكتر محمد رضا شفيعي كدكني ديدار كرد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين ديدار گفت: استاد شفيعي كدكني چهره ماندگار و تاثيرگذار بين المللي است كه تاليفات و تحقيقات گسترده اي در حوزه زبان و ادب فارسي دارد.
سيد عباس صالحي، مفاخر علم و ادب و فرهنگ ايران زمين را سرمايه هاي اين مرز و بوم دانست و افزود: خراسان به عنوان مهد فرهنگ ايران مطرح است كه بزرگاني را در گذشته و عصر حاضر در خود پرورانده است.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي نيز در اين ديدار دكتر محمد رضا شفيعي كدكني را به عنوان يكي از برجسته ترين شخصيت هاي علمي و ادبي قرن حاضر و افتخار خراسان و ايران بر شمرد.
سيد سعيد سرابي با ارائه گزارشي از رويداد فرهنگي مشهد پايتخت فرهنگي جهان اسلام در سال 2017 گفت: اين رويداد فرصتي براي برنامه ريزي هاي زيربنايي و توسعه فرهنگي مشهد است.
دكتر محمد جعفر ياحقي نيز در اين مراسم به نقش و جايگاه دكتر محمدرضا شفيعي كدكني در ادبيات معاصر ايران اشاره كرد و افزود: بايد قدر مفاخر خود به ويژه مفاخر معاصر را بدانيم و فرهنگ و هنر اين مرز و بوم را به انديشه ها و دغدغه هاي آنها پيوند دهيم.
دكتر محمد رضا شفيعي كدكني در اين ديدار گفت: بايد به شخصيت هايي كه عمر خود را در راه فرهنگ و ادب اين مرز و بوم صرف كرده اند با ثبت آثار و تاليفاتشان اداي دين كنيم.
وي افزود: شخصيت هاي برجسته علمي و مذهبي بسيار در خراسان رضوي و مشهد وجود دارند كه در حوزه علم و كتابت كم نظير بوده اند، اما شناخته شده نيستند لذا اين شخصيت ها بايد شناسايي و به مردم معرفي شوند و آثار مكتوب و شفاهي آنان چاپ و ثبت گردد.
وي با تاكيد بر پاسداشت زبان فارسي، اظهار كرد: غناي اين زبان آنقدر زياد است كه نمي توان دورنمايي براي آن در نظر گرفت، زباني كه در برخي كشورهاي همسايه تبليغ مي شود 2 يا سه نسل ديگر دوام نخواهد داشت.
در اين ديدار وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نشان مشهد پايتخت فرهنگي جهان اسلام در سال 2017 را به دكتر محمد رضا شفيعي كدكني اهدا كرد.
محمدرضا شفيعي كدكني از شاعران معاصر و برجسته ايران است كه در نقد شعر و ادب فارسي نيز جايگاه بلند دارد.
سبك و شيوه ويژه آفريننده آثاري چون 'شاعر آيينه ها' و 'زمزمه ها' سبب شده است اهالي شعر و ادب فارسي، شفيعي كدكني را شاعري پيشرو به شمار آورند.
شفيعي كدكني سال 1318 در كدكن از روستاهاي قديمي بين نيشابور و تربت حيدريه به دنيا آمد و تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در مشهد گذراند، سپس وارد دانشكده ادبيات دانشگاه مشهد شد و مدرك كارشناسي اين رشته را از دانشگاه مشهد و مدرك دكتراي آن را از دانشگاه تهران دريافت كرد.
7505 / 6053 خبرنگار: ندا جواهرفر ** انتشار دهنده: محمد حسين علي مقدم