صدور 93 حكم قطعی از 117 پرونده حقوق های نامتعارف در دیوان محاسبات

تهران- ایرنا- رئیس كمیته دیوان محاسبات كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی صدور 93 حكم قطعی از 117 پرونده حقوق های نجومی در دیوان گفت: 4 درصد از مدیران حقوق های نجومی دریافت می كردند كه با پیگیری های دیوان محاسبات بیش از 24 میلیارد تومان به خزانه كشور بازگشت.

به گزارش ایرنا، محمد خدابخشی امروز- چهارشنبه- در تشریح نشست كمیته دیوان محاسبات كمیسیون بودجه با فیاض شجاعی با ذكر این موضوع كه فرآیند رسیدگی به پرونده ها در دیوان محاسبات شامل چهار مرحله است، افزود: در مرحله نخست پرونده ها توسط بخش فنی و حسابرسی دیوان كه زیر نظر رئیس دیوان محاسبات است، بررسی می‌شود.
رئیس كمیته دیوان محاسبات كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در صورتی كه تخلفی مشاهده شود پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می شود كه دادسرا نیز زیرنظر دادستان دیوان محاسبات پرونده را بررسی كرده و در صورت تایید تخلف دادخواست تنظیم شده و برای صدور رأی پرونده به هیات مستشاری ارسال می‌شود.
خدابخشی با اشاره به اینكه اعضای هیات مستشاری منتخب كمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس هستند، اظهار داشت: روند كار به این صورت بوده كه هیات مستشاری برای صدور رای اقدام می‌كند و اگر محكومین نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشند، پرونده در مرحله نهایی به محكمه تجدیدنظر ارسال می‌شود كه محكمه تجدیدنظر زیرنظر حاكم شرع منصوب رئیس قوه قضائیه است.

**میزان ریالی 117 پرونده بالغ بر هزارو4٠٠ میلیارد تومان است
رئیس كمیته دیوان محاسبات كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینكه با توجه به حساسیت جامعه نسبت به موضوع حقوق های نجومی دیوان در دو مرحله موضوع را مورد بررسی قرار داد، ادامه داد: در مرحله نخست مدیرانی كه حقوق های نامتعارف دریافت كرده بودند، شناسایی شده كه شامل 397 نفر از مدیران می شود و معادل 4 درصد از مدیران است كه با پیگیری های دیوان محاسبات بیش از 24 میلیارد تومان به خزانه كشور بازگشت.
وی یادآور شد: در مرحله بعد دیوان محاسبات حقوق دستگاه های اجرایی را براساس قوانین و مقررات خاص حاكم بر دستگاه‌ها در سطح استان‌ها و ملی مورد بررسی قرار داد كه 1١٧ پرونده تشكیل شد و از این ١١٧ پرونده تاكنون برای ٩٣ پرونده حكم قطعی صادر شده و به اجرا درآمده است كه میزان ریالی این 117 پرونده بالغ بر هزارو4٠٠ میلیارد تومان بوده و مابقی پرونده ها نیز در مراحل نهایی صدور نهایی است.
رئیس كمیته دیوان محاسبات كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اضافه كرد: كمیسیون بودجه و دیوان محاسبات نسبت به بیت المال حساسیت داشته و موضوع را پیگیری می كند.
به گزارش خانه ملت، خدابخشی تصریح كرد: قطعا با توجه به اینكه فرایند رسیدگی پرونده ها در دیوان محاسبات به گونه ای بوده كه استقلال دیوان حفظ می‌شود، تحت تاثیر فشار هیچ گروه سیاسی قرار نمی گیرد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی وظایفی كه قانونگذار بر عهده دیوان گذاشته با جدیت دنبال می شود.
سیام*3061*1449*تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: امیر كاردان راد