مجوز افتتاح دفتر نمايندگي بانك تجارت و توسعه سازمان اكو در ايران ابلاغ شد

تهران - ايرنا – معاون اول رييس جمهوري تصويبنامه هيات وزيران درباره صدور مجوز جهت افتتاح دفتر نمايندگي بانك تجارت و توسعه سازمان همكاري هاي اقتصادي (اكو) در قلمرو جمهوري اسلامي ايران را تصويب كرد.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا، هيات وزيران در جلسه 12 شهريور 1396 به پيشنهاد شماره 128088/96 مورخ 28 تير 1396 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (2) آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي - مصوب 1371 - تصويب كرد:
1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس‌جمهور (امور توافق‌هاي بين‌المللي) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت‌نامه كشور ميزبان جهت افتتاح دفتر نمايندگي بانك تجارت و توسعه سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) در قلمرو جمهوري اسلامي ايران در چارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيات دولت است، ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اقدامات لازم را براي مقيد كردن بند (2)ماده (2) موافقتنامه يادشده به 'رعايت قوانين و مقررات مربوط' انجام دهد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اسحاق جهانگيري اين مصوبه را براي اجرا به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور خارجه ابلاغ كر.
سيام**9314**
تنظيم: داود توسلي**انتشار:اميركاردان راد