زنبورداران سمنان چهار ميليارد و 500 ميليون ريال تسهيلات دريافت كردند

سمنان- ايرنا- معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان گفت: چهار ميليارد ريال در سال گذشته و امسال 500 ميليون ريال تسهيلات به زنبورداران استان اعطا شد.

مصطفي شاه حسيني در گفت و گو با ايرنا با اشاره به سامانه بهين ياب به عنوان يكي از راه هاي حمايتي دولت از توليدكنندگان بخش كشاورزي، خاطرنشان كرد: پارسال براي تامين نقدينگي زنبورداران به 21 نفر كه به طور تقريبي داراي چهار هزار كلني بودند، از محل تسهيلات سامانه بهين ياب حدود چهار ميليارد ريال و امسال 2مورد معرفي با ظرفيت 425كلني بيش از 500 ميليون ريال با كارمزد 15 درصد تسهيلات سرمايه در گردش اعطا شد.
وي با بيان اين كه در استان سمنان يك اتحاديه زنبورداري و پنج شركت تعاوني وجود دارد و بيش از 70درصد زنبورداران عضو تعاوني هستند، تصريح كرد: در6ماه اول 96 به ميزان 600ميليون ريال تسهيلات از صندوق حمايت از توسعه صنعت زنبورداري كشور براي خريد نهاده به زنبورداران سمنان پرداخت شده است.
وي گفت: در استان سمنان با وجود 45 هزار و 176 كلني و 741 نفر زنبوردار ساليانه 257تن عسل توليد مي شود.
وي با توجه به كوچ و ورود زنبورداران مهاجر و غيربومي در مواقعي از سال به استان سمنان، ضرورت دارد طرح ساماندهي زنبورداران در استان اجرا شود، تعيين محل استقرار و محدوده حوزه فعاليت زنبورداران استان سمنان و مشخص شدن فاصله قانوني آنان با ديگر زنبورداران برخي از فوايد اجرايي شدن اين طرح است.
شاه حسيني با بيان اين كه در شهرستان مهديشهر ساليانه 72تن عسل توليد و بيش از 13 هزار كلني و 223 تن زنبوردار وجود دارد، افزود: بيشتر زنبور داران استان در شهرستان مهديشهر مشغول به فعاليت هستند.
وي اظهار داشت: شاهرود با داشتن 181 تن زنبوردار و 17هزار كلني با توليد ساليانه بيش از 89تن عسل بيشترين ميزان توليد عسل در استان را به خود اختصاص داده است.
معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان با اشاره به اينكه سرانه مصرف عسل كشور حدود يك كيلوگرم در سال است، با بيان اين كه ميزان توليد عسل در استان سمنان 257 تن است، گفت: ارقام نشان مي دهد به ازاي هر نفر حدود 360 گرم عسل در استان توليد مي شود و براي رسيدن به سرانه مصرف كشوري نياز به ورود 600 گرم عسل به ازاي هرنفر به استان است.
شاه حسيني با بيان اينكه درسال هاي اخير به دليل خشكسالي ميانگين برداشت عسل از كلني ها كمتر شده است، با اشاره به اين كه عسل توليدي در استان سمنان مصرف مي شود و ميزان توليد بيشتر از مصرف نيست كه به استان هاي ديگر ارسال شود، گفت: محصول استان شايد از نظر كميت قابل مقايسه و رقابت با ساير استان ها نباشد، ولي به دليل توليد درمراتع ييلاقي و تنوع گياهان، يك محصول سالم و از نظر كيفيت جز رتبه هاي برتر كشور است.
معاون بهبود توليدات دامي جهادكشاورزي استان سمنان با بيان اين كه ميانگين توليد عسل هر كلني 6كيلو گرم است، افزود: سمنان از لحاظ توليد وتعداد كلني در رتبه بيست و ششم كشور قرار دارد .
وي با اشاره به اين كه با هدف حمايت از توليد كنندگان صندوق تخصصي زنبور عسل در كشور فعال است، افزود: اتحاديه و شركتهاي تعاوني زنبورداران استان سمنان عضو صندوق بوده و از آن تسهيلات دريافت مي كنند.
وي وجود عسل تقلبي در بازار و نبود كنترل دستگاه هاي نظارتي بر فروش عسل را برخي از مشكلات زنبورداران دانست و گفت: با نگاه كردن به عسل و خصوصيات ظاهري نمي توان به كيفيت عسل اصل پي برد، افرادي كه نسبت به كيفيت عسل معترض هستند مي توانند براي اطمينان از كيفيت و مرغوب بودن عسل، با مراجعه به آزمايشگاه هاي مرجع در استان نسبت به آناليز آن اقدام كنند.
شاه حسيني، وجود واسطه و دلال براي فروش عسل را از دلايل گراني عسل و يكي از مشكلات زنبورداران دانست و افزود: براي حل اين مشكلات سازمان آمادگي دارد هماهنگي لازم را با شهرداري ها به عمل آورد تا غرفه هايي را در سطح شهر در اختيار توليدكنندگان و يا تشكل هاي آنان قرار دهد تا بدون واسطه و به صورت عرضه مستقيم محصولات خود را به فروش برسانند.
معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان تصريح كرد: دولت براي حمايت از كارآفريني ، توليد ، براي تامين نقدينگي و سرمايه در گردش مورد نياز زنبورداران تسهيلاتي را پيش بيني كرده است ك طي آن بابت هر كلني 150 هزار تومن براي خريد تجهيزات مورد نياز زنبورداري بدون محدوديت سقف تسهيلات با كارمزد 15 درصد اعطا مي كند.
وي ادامه داد: متقاضيان مي توانند با هماهنگي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان هاي تابعه، نسبت به ارائه درخواست و ثبت نام در سامانه بهين ياب اقدام كنند.
معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان با اشاره به نقش اقتصاد مقاومتي در زندگي خانوار روستايي، افزود : زنبور داري يكي از مشاغل خانگي است كه با هزينه كم ني توان به توليد رسيد و به اقتصاد خانواده كمك كرد.
به گزارش ايرنا، قيمت هر كلني با 10قاب جمعيت حدود 350 هزار تومان است و شرط صدور دفترچه زنبورداري در كشور داشتن حداقل 40 كلني است، در كشور ساليانه 81هزار تن عسل توليد و از اين ميزان 2هزار و 600تن صادرمي شود.
7342/6103 خبرنگار: الناز ملكي ** انتشاردهنده: مصطفي دهقان
براي آگاهي از تازه‌ترين اخبار و رويدادها در استان سمنان به نشاني IRNASEMNAN@ كانال اخبار ايرنا سمنان مراجعه كنيد.