توضيح راه و شهرسازي خراسان رضوي درباره طرح بهسازي پيرامون حرم رضوي

مشهد- ايرنا- مدير شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي درباره طرح جديد ابلاغ شده از سوي وزارتخانه براي بهسازي بافت فرسوده پيرامون حرم مطهر رضوي و انتقاد شوراي شهر و شهرداري مشهد، توضيحاتي ارائه كرد.

بهاره بزرگمهر عصر يكشنبه در به خبرنگار ايرنا گفت: در جريان تصويب طرح جامع شهر مشهد رويكرد مشاور مبني بر تثبيت طرح تفصيلي قبل در طرح جامع مورد تصويب قرار نگرفت و مقرر شد با توجه به انتقادات جدي كه به طرح تفصيلي پيشين وارد بود اين طرح مورد بازنگري قرارگيرد.
وي افزود: به همين منظور قرارداد بازنگري طرح بهسازي پيرامون حرم مطهر رضوي منعقد شد و طرح راهبردي تهيه و اخيرا توسط ستاد عالي شهرسازي و معماري به تصويب رسيد.
مدير شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي ادامه داد: از جمله نقدهايي كه در مورد طرح تفصيلي نوسازي بافت پيرامون حرم مطهر از سوي متخصصان و منتقدان مطرح مي شود عمدتاً موضوع عدم توجه به بافت تاريخي، ساختارها و قواعد آن و رويكرد مبتني بر نوسازي صرف در طرح بود.
وي گفت: به عبارت ديگر طرح با هدف نوسازي و افزايش نفوذپذيري، باعث از بين رفتن ساختارهاي كالبدي و به تبع آن ساختارهاي اجتماعي در بافت تاريخي مشهد شده بود.
بزرگمهر افزود: 'ايجاد معابر جديد مغاير با ساختار كالبدي تاريخي و ساختار محلات، در كنار آن ساخت و سازهاي درشت دانه غيرمتناسب با بافت تاريخي، جابه جاييهاي شديد جمعيتي و كاهش جمعيت، از بين رفتن برخي از آثار تاريخي باارزش و يا ثبت شده، عدم رعايت اصول محدوديتهاي حريمهاي منظري آثار تاريخي و حرم مطهر در طرح تفصيلي نوسازي بافت پيرامون حرم مطهر رضوي' واكنشهاي شديدي را در جامعه متخصصان و مردم برانگيخت.
وي ادامه داد: براي جلوگيري از ادامه اين روند در بافت پيرامون حرم مطهر رضوي، قراردادي توسط وزارت راه و شهرسازي به منظور بازنگري طرح موجود و تعيين راهبردهاي جامع منعقد و امر بازنگري آغاز شد.
مدير شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي گفت: در طول زمان تهيه طرح جديد براي بهسازي بافت پيرامون حرم مطهر رضوي جلسات متعددي در سطوح مختلف از سطح كارشناسي تا مديريتهاي عالي استان و كشور و نشستهاي دانشگاهي براي راهبري و بررسي پيشنهادات طرح قبل برگزار شد.
وي افزود: طرح جديد براي بهسازي بافت پيرامون حرم مطهر رضوي با تبيين پاره اي اصلاحات در كميسيون ماده 5 تاييد و براي طي مراحل قانوني تصويب به شوراي عالي شهرسازي و معماري ارسال شد و متعاقبا جلسه كميته فني با حضور نمايندگان شهرداري ثامن برگزار شد.
او ادامه داد: طرح جديد براي بهسازي بافت پيرامون حرم مطهر رضوي به عنوان قسمتي از مدارك طرح جامع شهر مشهد تدوين شده و اطلاق طرح تفصيلي به طرح مذكور و به تبع آن ايراد وارد كردن به فرايند بررسي كه در نامه شهردار سابق شهر مشهد به آن اشاره شد فاقد جايگاه است.
بزرگمهر گفت: براساس قانون، تصويب نهايي طرح راهبردي جامع منطقه ثامن از حيطه اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور است كه اين فرايند مبتني بر قانون و خرد جمعي بوده و اميدواريم در ادامه كار و با حضور شوراي شهر و شهردار جديد مشهد و تعامل سازنده آنان هم افزايي بيشتر و نتايج بهينه اي حاصل شود.
بافت فرسوده با گستره دو هزار و 292 هكتار حدود هشت درصد مساحت مشهد را در بر گرفته و 19 درصد جمعيت اين شهر را در خود جاي داده است. بافت فرسوده مشهد شامل محدوده اطراف حرم امام رضا(ع)، بافت فرسوده ميدان شهدا، منطقه آبكوه و بافت فرسوده قلعه وكيل آباد است. نوسازي فرسوده اطراف حرم امام رضا(ع) با 366 هكتار مساحت، طي 15 سال اخير 55 درصد پيشرفت داشته است.
بهسازي بافت فرسوده پيرامون حرم مطهر رضوي در قالب طرحي از سال 1375 توسط شهرداري مشهد و اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي در حال اجراست. اخيرا طرح جديدي از سوي وزارت راه و شهرسازي براي اين بافت فرسوده ابلاغ شد كه انتقاداتي را به دنبال داشت.
چند ماه پيش وزارت راه و شهرسازي با انتخاب مشاور در حال بازنگري طرح بهسازي اطراف حرم بود و شوراي پنجم شهر مشهد طي مذاكرات انجام شده خواستار آن شد كه ملاحظات و نظرات شورا در برنامه مشاور لحاظ شود اما طرح جديد توسط وزارت راه و شهرسازي ابلاغ شد كه از نظر شوراي شهر داراي اشكالاتي است.
طرح مصوب بازسازي بافت پيراموني حرم مطهر رضوي در سال 73 به امضاي مسئولين كشور رسيد. طبق اين طرح ميزان مداخله بخش دولتي در بازسازي 23 درصد بود و بقيه طرح بايد به بخش خصوصي و مردم واگذار مي‌ شد ولي در سند سال 83 ميزان مداخله بخش دولتي به 55 درصد افزايش يافت.
خبرنگار: ميترا عبداللهي **انتشار: حسين كريم زاده
7489/1858

سرخط اخبار استان‌ها