مهم ترين رويداد خبري روز پنجشنبه در خراسان شمالي

بجنورد- ايرنا- برگزاري مجمع انتخاب رئيس هيات كونگ فو تنها رويداد خبري است كه امروز پنجشنبه شانزدهم شهريور ماه در خراسان شمالي رسانه اي مي شود.

به گزارش ايرنا، دستگاه هاي اجرايي، سازمان ها، نهادها و شركت هاي دولتي و عمومي مي توانند برنامه هاي خبري روزانه خود را يك روز قبل از اجراي برنامه ها از طريق شماره تلفن 32226666 و 32231776 و يا به 09159768804 تلگرام به ايرنا اطلاع دهند يا به اين شماره ها نمابر كنند.
اخبار خراسان شمالي را در كانال تلگرامي اخبار ايرنا خراسان شمالي به نشاني 🆔 @IRNABOJNURD پيگيري كنيد.
ع/ 6042 انتشاردهنده: سيدحسين قدسي

سرخط اخبار استان‌ها