فرمانده نیروی زمینی ارتش: نیروهای مسلح در نهایت آمادگی به سر می برند

بجنورد- ایرنا- فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروهای مسلح كشور در نهایت توانمندی و آمادگی به سر می برند و هیج خطری كشور را تهدید نمی كند.

به گزارش ایرنا، امیر سرتیپ كیومرث حیدری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در بجنورد با بیان اینكه در آمادگی كامل به سر می بریم اظهار كرد: امروز از همیشه آماده تر هستیم و اگر دشمنان حماقتی انجام دهند آنان را با خاك یكسان خواهیم كرد.

* 21 تیپ ارتش در سطح كشور به تیپ متحرك هجومی ارتقا پیدا كردند
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینكه 21 تیپ ارتش در سطح كشور به تیپ متحرك هجومی ارتقا پیدا كرده اند گفت: در محیط جنگ های آینده فضا پیچیده تر خواهد شد به همین دلیل نیازمند تحرك و چابكی بیشتر نیروها هستیم.
حیدری اظهار كرد: 21 تیپ هجومی را در زمینه های مختلف ارتقا و كارآمدی، چابكی و تحرك یگان ها را در مقابل با حركت و تهدید های دشمنان افزایش داده ایم.
وی با بیان اینكه ارتش جمهوری اسلامی ارتشی مكتبی و اسلامی است افزود: نیروها و كاركنان با آموخته ها و آموزه های اسلامی در راستای دفاع از كشور معرفت معنوی آموزش می بینند.
وی در بخش دیگری از سخنانش اشاره ای به عضو یابی ارتش برای جذب نیرو اشاره كرد و افزود: ارتش نیروهایی را كه شایستگی داشته باشند، دعوت به كار می كند و این سطح بندی و دعوت به صورت مستمر ادامه دارد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینكه در جذب نیرو انتخاب اصلح خواهیم داشت افزود: جوانان توانمند را دعوت به كار و زمینه ارتقای آنان را نیز در دانشگاه افسری فراهم خواهیم كرد.
اخبار خراسان شمالی را در كانال تلگرامی اخبار ایرنا خراسان شمالی به نشانی 🆔 @IRNABOJNURD پیگیری كنید.
3007/ 6042/ خبرنگار: ربابه صانعی **انتشار دهند: سیدحسین قدسی