معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش فارس: دراين حوزه كمبود نيرو داريم

شيراز- ايرنا- معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش فارس گفت: در اين حوزه با كمبود نيرو مواجه هستيم و نيروهايي كه وارد آن مي شوند بعضا مهارت هاي لازم را ندارند و غير مرتبط هستند و هيچ راه جايگزيني هم نداريم.

به گزارش دريافتي دوشنبه ايرنا از اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش فارس علي عسكر جمشيدي درجمع شركت كنندگان كارگاه آموزشي مدرسان مياني آموزش ابتدايي دردبيرستان دخترانه مالك اشتر عشايري شيراز افزود:‌تمام نيروهايي كه وارد ابتدايي مي شوند نيازمند آموزش خصوصا آموزش هاي تخصصي در اين حوزه هستند و اولويت اين آموزش ها با كتب درسي است.
جمشيدي همچنين از افت تحصيلي به عنوان يكي ديگر از مشكلات اين حوزه نام برده و گفت: بايد معلمان به گونه اي تدريس كنند كه هر كسي از دانش آموزان آزمون گرفت اين عزيزان بتوانند نمره قبولي بگيرند، چرا كه هر دانش آموزي كه مردود مي شود هزينه هاي بسياري را به خود، خانواده، جامعه و دولت تحميل مي كند.
وي ادامه داد:سالانه هزينه اي معادل دو ميليون و هفتصد هزار تومان براي هر دانش آموز از سوي دولت هزينه مي شود كه مطمئنا بيش از اين مبلغ نيز اولياي دانش آموزان هزينه مي كنندهمچنين هزينه فرصت هاي از دست رفته را نيز بايد بر آن بيافزاييم بنابراين لازم است هرچه در توان داريم در اين خصوص بكار بنديم تا جامعه و خانواده ها بيش از اين متحمل هزينه هاي گزاف نشوند.
اين مقام مسئول گفت:‌با توجه به مشكلات موجود امسال سعي كرده ايم طرح هايي اجرايي اين حوزه را از 73 طرح به 31 طرح كاهش دهيم تا معلمان عزيز بتوانند با فراغ بال و برنامه ريزي بيشتري وظايف خود را ايفا كنند.
جمشيدي ادامه داد:‌همچنين در اجراي اين طرح ها معلم به تنهايي مجري نيست بلكه تمام عوامل مدرسه در اين امر دخيل باشند و ايفاي نقش كنند.
وي هدف از برگزاري دوره آموزشي مدرسان مياني را تسهيل در امر آموزش دانست و از آن به عنوان يكي از اولويت هاي اصلي آموزش و پرورش فارس ياد كرد و گفت: محتواي اين دوره آموزشي ، آموزش دروس رياضي، فارسي، علوم و توصيفي در دوره هاي اول و دوره دوم ابتدايي است.
معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش فارس با تاكيد بر نقش عوامل انگيزشي در موفقيت معلمان گفت: اگر دوره هاي آموزشي از روي اجبار باشد و شركت كنندگان بدون علاقه و انگيزه در اين دوره ها شركت كنند اثربخش نيست و طبيعتا به نتايج مورد نظر دست نخواهيم يافت و موجب اتلاف وقت و هزينه هاي بسياري هم براي همكاران و هم براي دولت مي شويم.
دريافت خبر:‌فاطمه هاشمي نيك ** انتشاردهنده:‌غلامرضا مالك زاده
3002/ 1876