اجراي طرح هاي زراعت چوب و جنگل كاري در 13 هزار هكتار از اراضي منابع طبيعي استان تهران

تهران- ايرنا- معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران از اجراي طرح هاي زراعت چوب و جنگل كاري در 13 هزار هكتار از اراضي منابع طبيعي استان تهران خبر داد.

قاسم حقاني عصر يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: بر اساس برنامه ريزي به عمل آمده قرار است در طول برنامه ششم توسعه 13هزار و 309 هكتار از اراضي منابع طبيعي استان تهران زير پوشش طرح هاي جنگل كاري و زراعت چوب قرار گيرد كه در صورت تأمين اعتبار به مرحله اجرا در مي آيد.
وي با اشاره به اينكه اين طرح ها در راستاي اهداف كمي و راهبردي حفاظت و صيانت از منابع طبيعي و در چارچوب اصولي توسعه پايدار اجرا مي شود گفت: طرح جنگل كاري و احياي جنگل شامل پروژه هاي تهيه و تأمين نهال، تجهيز و نگهداري پاركهاي جنگلي، مراقبت از ذخيره گاه هاي جنگلي و توسعه جنگل و جنگل كاري است.
حقاني خاطرنشان كرد: امسال و در اولين سال برنامه ششم توسعه يك هزار و 704 هكتار طرح جنگل كاري و 250 هكتار طرح زراعت چوب در استان تهران اجرائي خواهد شد.
معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران در ارتباط با طرح زراعت چوب و اهميت آن نيز گفت: با توجه به طرح تنفس جنگل و وجود وسعت ناچيز اراضي جنگلي و ارزش هاي زيست محيطي آن، طرح زراعت چوب از اهميت ويژه اي برخوردار است كه اجراي اين طرح علاوه بر تأمين چوب مورد نياز كشور نقش موثري در حفظ رطوبت خاك، تلطيف وضعيت هوا، ايجاد بارش هاي منطقه اي و افزايش درآمد كشاورزان خواهد داشت.
به گفته وي طرح زراعت چوب با رويكرد جلب مشاركت مردم و استفاده از آبهاي نامتعارف و كاشت و پرورش درختان سريع الرشد چوبدهي همچون صنوبر اجرا مي شود.
خبرنگار: سيد جواد آل داود - انتشار: محمد آجورلو
تهرام/7243//1348